Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen

  • Datum: –16.30
  • Plats: Se symposiets hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Ylva Söderfeldt
  • Workshop

Pedagogiskt symposium