Jeremy Greene: "The Shared Goals and Distinct Strengths of the Medical Humanities"

  • Datum: –12.30
  • Plats: Engelska parken - Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Föreläsning

Öppen föreläsning

Jeremy Greene, Johns Hopkins University School of Medicine: "The Shared Goals and
Distinct Strengths of the Medical Humanities: Can the Sum of the Parts be Greater Than the Whole?"

Föreläsningen är en del av workshopen "Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken: Utmaningar och möjligheter"

Jeremy Greene: