Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen

Pedagogiskt symposium

Read more (in Swedish) on the symposium homepage