Sabine Sten: ”Hälsan förr i tiden”

  • Date: –13:00
  • Location: Engelska parken - The Rausing Room
  • Website
  • Organiser: Forum for Medical Humanities
  • Contact person: Anna Tunlid
  • Seminarium

Lunch Seminar – Forum for Medical Humanities

Sabine Sten, Department of Archaeology and Ancient History: ”Hälsan förr i tiden – ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologi, osteologi och medicin”

(Bring your own lunch)

See Swedish event for full information

Additional information

Sabine Sten: ”Hälsan förr i tiden”