Publikationer av institutionens medarbetare

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Alla publikationer som författats av personer knutna till institutionen och som registrerats i DiVA finns i listan nedan (ej studentuppsatser). Publikationerna listas efter publikationsår och för varje år efter författarnas efternamn.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Hall IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala 2022-05-21 kl 10:00

  Cornu, Armel

  Enlightening Water: Science, market & regulation of mineral waters in eighteenth-century France

  Open access
 • Bok

  de Miranda, Luis; Jean-Sébastien, Hongre

  L'art du triomphe: Découvrez vos vertus cardinales

  Opportun, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekerwald, Hedvig; Wisselgren, Per

  Alva och Gunnar Myrdal: Policyorienterade samhällsforskare

  Ingår i Sociologins klassiker, s. 369-384, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Encountering the Geological Live: Temporalization in the Age of Natural Media

  Ingår i Times of History, Times of Nature, s. 308-333, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Har kunskapen blivit mer politisk?

  Ingår i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets årsbok 2021, s. 139-156, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Bergwik, Staffan

  Introduction: Dividing Times

  Ingår i Times of History, Times of Nature, s. 1-16, 2022.

 • Bok

  Ekström, Anders; Bergwik, Staffan

  Times of History, Times of Nature: Temporalization and the Limits of Modern Knowledge

  Berghahn Books, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Bergwik, Staffan

  Conclusion

  Ingår i Times of History, Times of Nature, s. 334-339, 2022.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Franzén, Helena

  Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930

  Open access
 • Artikel, forskningsöversikt

  Franzén, Helena

  Kroppar i förvandling: Nytt ljus på obstetriska och embryologiska preparatsamlingar

  Ingår i Jordemodern, s. 21-23, 2022.

 • Artikel i tidskrift

  Franzén, Helena

  'The precious material': Obtaining human fetal bodies for an embryological collection at Uppsala University, ca 1890-1930

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 178-202, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hagström Molin, Emma

  Discovering Moravian History: The Many Times and Sources of an Unknown Land, 1830–1860

  Ingår i Times of History, Times of Nature, s. 206-228, 2022.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Lennart Nilsson: Mellan forskning, reportage och specialeffekter

  Ingår i Fotografihistorier, s. 259-265, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Ögats kris: Fotografi och vetenskap under tre sekel

  Ingår i Fotografihistorier, s. 173-195, 2022.

 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin G.

  The Rise of the Cultural Treaty: Diplomatic Agreements and the International Politics of Culture in the Age of Three Worlds

  Ingår i International History Review, 2022.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordblad, Julia

  Forest Time and the Passions of Economic Man

  Ingår i Times of History, Times of Nature, s. 105-127, 2022.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Observatoriet och makten

  Ingår i Sans, s. 26-30, 2022.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Östh Gustafsson, Hampus

  Jenny Bergqvist Hansson

  Ingår i Natur & Kultur 100 år, s. 34-47, 2022.

 • Artikel, recension

  Amborg, Jens

  [Review of:] Artisanal Enlightenment: Science and the Mechanical Arts in Old Regime France / Paola Bertucci

  Ingår i British Journal for the History of Science, s. 130-131, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson Burnett, Linda

  Sámi indigeneity in nineteenth-century Swedish and British intellectual debates

  Ingår i The Routledge Companion to Global Indigenous History, 2021.

 • Övrigt

  Andersson Burnett, Linda; Windahl Pontén, Annika

  Linnés förhållande till rasism är komplicerat

  2021.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  Ghost in a Shell: The Scenario Tool and the World Making of Royal Dutch Shell

  Ingår i Business history review, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  Planning the American Future: Daniel Bell, Future Research, and the Commission on the Year 2000

  Ingår i Journal of the History of Ideas, s. 661-682, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Atkinson, Sarah; Bradby, Hannah; Gadebusch Bondio, Mariacarla; Hallberg, Anna et al.

  Seeing the value of experiential knowledge through COVID‑19

  Ingår i History and Philosophy of the Life Sciences, 2021.

  Open access
 • Artikel, recension

  Boberg, Johan

  Vardagsspråket är inte förfelat, problemen ligger hos oss

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 64-66, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  Hur läses en kropp utan själ?

  Ingår i Inom/Utom, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brobjer, Thomas

  'The Roles of Zarathustra and Dionysos in Nietzsche’s Ecce homo and Late Philosophy i

  Ingår i Nietzsche’s "Ecce Homo", s. 235-261, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Brobjer, Thomas

  ‘Sources of Nietzsche’s Knowledge and Critique of Anarchism’, Nietzsche-Studium 50 (2021), 300-310.

  Ingår i Nietzsche-Studien, s. 300-310, 2021.

 • Bok

  Brobjer, Thomas H.

  Nietzsche's 'Ecce Homo' and the Revaluation of All Values: Dionysian versus Christian Values

  Bloomsbury Academic, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  de Miranda, Luis

  Crealectic Intelligence

  Ingår i The Palgrave Encyclopedia of the Possible, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  Five Principles of Philosophical Health for Critical Times: From Hadot to Crealectics

  Ingår i EIDOS. A Journal for Philosophy of Culture, s. 70-89, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  Think Into the Place of the Other: The Crealectic Approach to Philosophical Health and Care

  Ingår i International Journal of Philosophical Practice, s. 89-103, 2021.

  Open access
 • Övrigt

  de Miranda, Luis

  Beyond Physical and Psychological Health: Philosophical Health

  2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  de Miranda, Luis

  Philosophical Health

  Ingår i The Palgrave Encyclopedia of the Possible, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  The healing-growth future of humanity: regenerative politics and crealectic care

  Ingår i Acta Academica, s. 143-163, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Därför får vi inte låta gränsen mellan Norge och Sverige befästas

  Ingår i Dagens Nyheter, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Modernitetens tider

  Ingår i Teknikens palats, s. 9-21, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Asdal, Kristin

  What Kind of Fish is He?

  Ingår i In His Own Environment, s. 88-92, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Fimbulvintrar och kakelugnar: Värme, kyla ochm klimatlära i svenskt 1700-tal

  Ingår i Kakelugnen i Sverige, s. 47-57, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Glăveanu, Vlad; de Miranda, Luis

  Co-Creating the Real: A Transdisciplinary Dialogue

  Ingår i Qualitative Inquiry, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gusatafsson Chorell, Torbjörn

  Introduktion

  Ingår i Benjamin Höijer. Konst och filosofi, s. 7-21, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Benjamin Höijers modernitet

  Ingår i Benjamin Höijer, s. 129-148, 2021.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Benjamin Höijer, Konst och filosofi: De latinska skrifterna

  2021.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Modes of historical attention: wonder, curiosity, fascination

  Ingår i Rethinking history, s. 242-257, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Unsecularizing history and politics: Jayne Svenungsson and Karl Löwith on meaning in history

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 176-192, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Haffenden, Chris

  "Immortality in this World: Reconfiguring Celebrity and Monument in the Romantic Period

  Ingår i Celebrity Across the Channel, 1750-1850, s. 21-43, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hagström Molin, Emma

  Restitutionen verhandeln

  Ingår i Beute, s. 215-222, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Hammar, Isak; Östh Gustafsson, Hampus

  Unity Lost: Negotiating the Ancient Roots of Pedagogy in Sweden, 1865–1971

  Ingår i History of Education Review, 2021.

 • Rapport

  Hellström, Petter

  Namngivning av fysiska miljöer vid Karolinska Institutet: En historisk översikt och inventering

  2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Husz, Orsi

  The Making of Everyman’s Capitalism in Sweden:: Micro-infrastructures, Unlearning, and Moral Boundary Work

  Ingår i Enterprise & society, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Husz, Orsi

  Far i fönstret.: Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster

  Ingår i Bakom stadens kulisser, 2021.

 • Artikel, recension

  Husz, Orsi

  Sociala medier och distanshandel anno 1900: Charlotte Nilsson: Förbindelse med en större värld: Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 330-337, 2021.

  Open access
 • Artikel, recension

  Jülich, Solveig

  Den offentliga ohälsan: Peter Skagius, Den offentliga ohälsan: En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968–2008

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 345-351, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  En avförtrollad institution?: Transcendens och immanens i universitetets idéhistoria

  Ingår i Vetenskapens förtrollning och avförtrollning, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Inledning

  Ingår i Vetenskapens förtrollning och avförtrollning, 2021.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Karlsohn, Thomas; Drakman, Annelie; Josephson, Peter; Hasselberg, Ylva et al.

  Vetenskapens förtrollning och avförtrollning

  2021.

 • Artikel i tidskrift

  Kihlberg, Jakob

  European Reform Movements and the Making of the International Congress, 1840–1860

  Ingår i International History Review, s. 488-507, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Knutsson, Anna; Hodacs, Hanna

  When coffee was banned: strategies of labour and leisure among Stockholm’s poor women, 1794–1796 and 1799–1802

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 1-23, 2021.

  Open access
 • Artikel, recension

  Martin, Benjamin G.

  Giuseppe Bottai e la Germania nazista: I rapporti italo-tedeschi e la politica culturale fascista, by Nicola D’Elia, Rome, Carocci, 2019, 199 pp., €22 (soft cover), ISBN: 9788843096763

  Ingår i Journal of Modern Italian Studies, s. 231-234, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin George

  The Birth of the Cultural Treaty in Europe's Age of Crisis

  Ingår i Contemporary European History, s. 301-317, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin George; Piller, Elisabeth Marie

  Cultural Diplomacy and Europe's Twenty Years' Crisis, 1919-1939: Introduction

  Ingår i Contemporary European History, s. 149-163, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  On the Difference Between Anthropocene and Climate Change Temporalities

  Ingår i Critical Inquiry, s. 328-348, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Orrje, Jacob

  Vad är digital historia?

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 723-732, 2021.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ramsey, Morag

  The Swedish Abortion Pill: Co-Producing Medical Abortion and Values, ca. 1965–1992

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  Practices of Friendship and Therapeutic Writing in the German Civic Enlightenment

  Ingår i AMITY: The Journal of Friendship Studies, s. 23-48, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydberg, Andreas

  Wolff and the Beginnings of Experimental Psychology in the Eighteenth Century

  Ingår i The Force of an Idea, s. 231-250, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  The persona of the Wolffian philosopher in early eighteenth-century Germany

  Ingår i Journal for Eighteenth-Century Studies, s. 189-204, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  Georg Friedrich Meier and the promotion of the philosopher in the German civic Enlightenment

  Ingår i Lychnos, s. 15-36, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  Johann Georg Zimmermann’s Therapeutics of Solitude in the German Enlightenment

  Ingår i Emotions: History, Culture, Society, s. 259-278, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Sappol, Michael

  Technoscientific bodies: Fritz Kahn's early-twentieth-century conceptual illustrations spoke to a world transformed both inside and out

  Ingår i Issues in science and technology, s. 37-38, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Sappol, Michael

  Mr Joseph Maclise and the Epistemology of the Anatomical Closet

  Ingår i British Art Studies, 2021.

  Open access
 • Artikel, recension

  Sappol, Michael

  Anxious Times: Medicine and Modernity in Nineteenth-Century Britain

  Ingår i Social history of medicine, s. 688-690, 2021.

 • Artikel, recension

  Sappol, Michael

  Corpses in Belgian Anatomy, 1860-1914. Nobody's Dead

  Ingår i Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientarumque Historiam Illustrandam, s. 251-257, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Providing Evidence: C.A. Coulomb's 'Balance Electrique' and the Culture of French Enlightened Rationality.

  Ingår i Facts and Evidence, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Smedberg, Carl-Filip

  Klass i begåvningsreservens tidevarv: Taxonomiska konflikter inom och genom svensk utbildningsforskning, ca 1945–1960

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 59-79, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Svärd, Per-Anders; Tinnerholm Ljungberg, Helena

  Fetal and animal research in Sweden: The construction of viable lives in regulatory policy debates, 1970–1980

  Ingår i Studies in history and philosophy of science, s. 248-256, 2021.

  Open access
 • Artikel, recension

  Söderfeldt, Ylva

  Alex de Waal, New Pandemics, Old Politics: Two Hundred Years of War on Disease and Its Alternatives

  Ingår i Social history of medicine, 2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Söderfeldt, Ylva

  Claimed by culture: Circumcision, cochlear implants and the ‘intact’ body

  Ingår i Medical Humanities, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Söderfeldt, Ylva

  The Truth Within: Making Medical Knowledge in the Hay Fever Association of Heligoland, 1899–1909

  Ingår i Isis, s. 531-547, 2021.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Tillema, Linnea

  Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige

 • Artikel i tidskrift

  Tinnerholm Ljungberg, Helena

  Regulating Research: The Origins and Institutionalization of Research Ethics Committees in Sweden

  Ingår i European Journal for the History of Medicine and Health, s. 1-20, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widén, Per

  Carl Hård af Segerstads samling av utländska handteckningar

  Ingår i Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021, s. 287-313, 2021.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wisselgren, Per

  Knowledge Boundaries and the History of Sociology

  Ingår i The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences, 2021.

 • Artikel, recension

  Wisselgren, Per

  Till marknadsorganiseringens idéhistoria: Jesper Meijling: Marknadisering. En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000. Stockholm: KTH, 2020. 327 s.

  Ingår i Lychnos, s. 352-358, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Wisselgren, Per

  Library spirit personifierad: Greta Linder och den moderna folkbibliotekarien

  Ingår i Biblis, s. 65-70, 2021.

 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  Humanioras samhällsroller och demokratins allmänheter

  2021.

 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  Humaniora bortom politikens festtalsklichéer

  2021.

 • Artikel, recension

  Östh Gustafsson, Hampus

  Review of Zoe Hope Bulaitis, Value and the Humanities: The Neoliberal University and Our Victorian Inheritance. Palgrave Studies in Literature, Culture and Economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2020.

  Ingår i History of Humanities, s. 368-370, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Ahnfelt, Nils-Otto; Fors, Hjalmar; Wendin, Karin

  Historical Continuity or Different Sensory Worlds?: What we Can Learn about the Sensory Characteristics of Early Modern Pharmaceuticals by Taking Them to a Trained Sensory Panel.

  Ingår i Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, s. 412-429, 2020.

  Open access
 • Artikel, recension

  Andersson Burnett, Linda

  Savages, Romans, and despots:: thinking about others from Montaigne to Herder,

  Ingår i Intellectual History Review, 2020.

 • Övrigt

  Andersson, Jenny

  Macron, den siste liberalen

  2020.

 • Artikel i tidskrift

  Beckman, Jenny

  Editors, librarians, and publication exchange: The Royal Swedish Academy of Sciences in the long 19th century

  Ingår i Centaurus, s. 98-110, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björklund, Elisabet

  Swedish sex education films and their audiences: representations, address and assumptions about influence

  Ingår i Communicating the history of medicine, s. 162-183, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Björkman, Maria; Persson, Alma

  What's in a Gland?: Sexuality, Reproduction and the Prostate in Early Twentieth-Century Medicine

  Ingår i Gender and History, s. 621-636, 2020.

  Open access
 • Bok

  Bondestam, Maja

  Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850

  Nya Doxa, 2020.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Bondestam, Maja

  Exceptional Bodies in Early Modern Culture: Concepts of Monstrosity Before the Advent of the Normal

  2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  Introduction

  Ingår i Exceptional Bodies in Early Modern Culture, s. 11-36, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  An Education: Johannes Schefferus and the Prodigious Son of a Fisherman

  Ingår i Exceptional Bodies in Early Modern Culture, s. 141-161, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Den moderna krisens betydelse

  Ingår i Dagens Nyheter, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Franzén, Helena

  From patient to specimen and back again: radical surgeries and pelvic pathologies in the Museum Obstetricum

  Ingår i Lychnos, s. 33-57, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Incomplete Secularization of History: Ethan Kleinberg and Hayden White

  Ingår i Journal of the Philosophy of History, s. 27-46, 2020.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 72-73, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Historisk erfarenhet och biblisk realism: Anders Nygrens uppgörelse med den sekulariserade moderniteten

  Ingår i Eros, philia, agage, s. 149-63, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig; Widmalm, Sven

  Introduction: Audiences and stakeholders in the history of medicine

  Ingår i Communicating the history of medicine, s. 1-17, 2020.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Jülich, Solveig; Widmalm, Sven

  Communicating the History of Medicine: Perspectives on Audiences and Impact

  2020.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Vad är ett universitet? Thomas Karlsohns installationsföreläsning som professor vid Uppsala universitet, hållen 14 november 2019

  Ingår i Nyhetsbrev från Professionsförbundet, s. 2-3, 2020.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Universitetet präglas ofta av kulturkrigsretorik: Recension av Erik Ringmar: Befria universiteten – om akademisk frihet och statlig styrning

  Ingår i Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Humaniora – golv, tak eller byggmaterial?

  Ingår i Humtank.se, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Bildning, känsla och tänkande

  Ingår i En plats för tänkande, s. 53-77, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Inledning

  Ingår i Striden mellan fakulteterna, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Lee, Francis; Helgesson, Claes-Fredrik

  Styles of Valuation: Algorithms and Agency in High-throughput Bioscience

  Ingår i Science, Technology and Human Values, s. 659-685, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Frans

  Medelsvensson: Statistisk fiktion, medial metatyp och politisk fantasi

  Ingår i Historiska typer, s. 221-246, 2020.

 • Artikel, recension

  Martin, Benjamin George

  [Review of:] Culture in Nazi Germany / Michael H. Kater

  Ingår i German History, s. 158-160, 2020.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Keeping it Simple: Word Trend Analysis for the Intellectual History of International Relations

  Ingår i Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference: Riga, Latvia, October 21-23, 2020, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Mody, Cyrus C. M.; Sibum, H. Otto; Roberts, Lissa L.

  Integrating research integrity into the history of science

  Ingår i History of Science, s. 369-385, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Müller, Klara

  Pappersfloden på sjukhusen: datamaskinen som 1960- talets lösning på informationsproblem inom sjukvården

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 34-53, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordblad, Julia

  Concepts of Future Generations: Four Contemporary Examples

  Ingår i Futures, 2020.

 • Rapport

  Orrje, Jacob

  From Folios to Files: Evaluating the Use of Handwritten Text Recognition to Transcribe the Protocols of the Swedish Bureau of Mines 1700–1840

  2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Orrje, Jacob

  The logistics of the Republic of Letters: Mercantile undercurrents of early modern scholarly knowledge circulation

  Ingår i British Journal for the History of Science, s. 351-369, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Persson, Mats

  Platonsk kärlek i antika kontexter

  Ingår i Eros, philia, agape, s. 39-52, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Roberts, Lissa L.; Sibum, H. Otto; Mody, Cyrus C. M.

  Integrating the history of science into broader discussions of research integrity and fraud

  Ingår i History of Science, s. 354-368, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  John Amos Comenius and the Modern Concept of Culture

  Ingår i Archiv für Begriffsgeschichte, s. 111-132, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Rydin, Thor

  Huizinga’s ‘heimwee’: Responding to Burckhardt’s ‘Die Kultur der Renaissance in Italien’ in times of loss

  Ingår i History of European Ideas, s. 732-747, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Science and the Knowing Body: Making Sense of Embodied Knowledge in Scientific Experiment.

  Ingår i Reconstruction, Replication and Re-enactment in the Humanities and Social Sciences, s. 275-293, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Sibum, H. Otto

  When is enough enough?: Accurate measurement and the integrity of scientific research

  Ingår i History of Science, s. 437-457, 2020.

  Open access
 • Bok

  Sibum, H. Otto; Mody, Cyrus M.; Roberts, Lissa L.

  Special Issue: : Historicising Research Integrity and Fraud

  Sage Publications, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Sundseth Brenna, Vida

  Epidemisk Lengsel: Hjemve i norske leprasykehus på 1860-tallet

  Ingår i Arr. Idéhistorisk tidsskrift, 2020.

 • Bok

  Söderfeldt, Ylva

  Krankheit verbindet: Strategien und Strukturen deutscher Patientenvereine im 20. Jahrhundert

  Franz Steiner Verlag, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Söderfeldt, Ylva

  Pandemi avslöjar mediciens makt

  Ingår i Tidningen Curie, 2020.

  Open access
 • Övrigt

  Söderfeldt, Ylva; Gadebusch Bondio, Mariacarla

  "A sanitary war".: Corona, medical power(lessness) and responsibilization.

  2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Söderfeldt, Ylva; Krischel, Matthis

  Feeling great?: Practice, institutionalization and disciplinary context of history of medicine in Germany

  Ingår i Communicating the history of medicine, s. 43-65, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Valstatistik i bruk: Socialdemokratin, väljarna och den osäkra demokratin 1912–1929

  Ingår i ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, s. 61-93, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Propagandastudier: Kooperativa förbundet, demokratin och det fria tankelivet på 1930-talet

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 83-103, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Folket i siffror: Den svenska valstatistikens politik, 1866–1921

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 222-250, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Introduction: Audiences and stakeholders in the history of science

  Ingår i Communicating the history of medicine, s. 1-17, 2020.

 • Övrigt

  Widén, Per

  När de digitala verktygen leder vetenskapen vilse

  2020.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Windahl Pontén, Annika

  Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: Identitet och materialitet i hushållet von Linné

  Open access
 • Artikel, recension

  Windahl Pontén, Annika

  Den bekväma vardagen.

  Ingår i Svenska Linnésällskapets årsskrift, s. 116-118, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Östh Gustafsson, Hampus

  Mobilising the Outsider: Crises and Histories of the Humanities in the 1970s Scandinavian Welfare States

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, s. 208-224, 2020.

 • Artikel, recension

  Östh Gustafsson, Hampus

  Review of Vidar Grøtta, The Transformation of Humanities Education: The Case of Norway 1960–2000 from a Systems-Theoretical Perspective. Global Studies & Theory of Society 3. Bielefeld: Transcript, 2019

  Ingår i History of Humanities, s. 568-570, 2020.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Östh Gustafsson, Hampus

  Folkhemmets styvbarn: Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980

  Open access
 • Konferensbidrag

  Andersson, Jenny

  Futuremaking and the invisible future

  2019.

 • Övrigt

  Andersson, Jenny

  Kampen i nuet avgör framtiden

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  The future factory

  Ingår i OpEd SocioEconomic Newsletter, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  The future of the Western world: the OECD and the Interfutures project

  Ingår i Journal of Global History, s. 126-144, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Beckman, Jenny

  “Sections of One Great Institution”: Prizes, Publications, and Transnational Communication at the Royal Swedish Academy of Sciences in the Nineteenth Century

  Ingår i Nuncius, s. 377-391, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björklund, Elisabet

  Freedom to choose: Reproduction and women's agency in three Swedish films of the 1980s

  Ingår i Making the invisible visible, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björklund, Elisabet

  Sins of the fathers?: Syphilis, HIV/AIDS, and innocent women and children

  Ingår i A Visual History of HIV/AIDS, s. 165-180, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björklund, Elisabet

  Omstridd information: Maj Wechselmanns Omställningen och kritik mot kommersiellt material om att få barn på 1970-talet

  Ingår i Efterkrigstidens samhällskontakter, s. 217-244, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Björklund, Elisabet

  Realism or 'grotesque cliches'?: Jan Halldoff's The Corridor and the Swedish debate on abortion in the 1960s

  Ingår i Journal of Scandinavian Cinema, s. 117-130, 2019.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Björklund, Elisabet; Larsson, Mariah

  A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive

  2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björklund, Elisabet; Larsson, Mariah

  Introduction

  Ingår i A Visual History of HIV/AIDS, s. 1-13, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Björkman, Maria; Lundell, Patrik; Widmalm, Sven

  Intellectual Collaboration with the Third Reich: Treason or Reason?

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Cornu-Atkins, Armel

  Appraising waters: The assimilation of chemists into the trade of mineral waters in eighteenth-century France

  Ingår i Circumscribere, s. 66-82, 2019.

  Open access
 • Bok

  de Miranda, Luis

  Being and Neonness

  MIT Press, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  Big Data, Small Concepts: Histosophy as an Approach to Longue-Durée History

  Ingår i Global Intellectual History, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Drake, Leyla Belle; Parsa, Amin

  När det universella exkluderar

  Ingår i Glänta, s. 106-118, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Walk-In Media: International Exhibitions as Media Space

  Ingår i The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication, s. 17-30, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Katastroferna visar att vi alla lever i samma tillstånd av utsatthet

  Ingår i Dagens Nyheter, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Fyra faktorer som skapade världen efter murens fall

  Ingår i Dagens Nyheter, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson, Johan; Widén, Per; Bachelder, Steven; Hayashi, Masaki

  Blickar och betydelser: Digitala rekonstruktioner av tavelhängningarna på Stockholms slott 1795–1866

  Ingår i 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, s. 79-103, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fors, Hjalmar; Orrje, Jacob

  Describing the World and Shaping the Self: Knowledge-Gathering, Mobility and Spatial Control at the Swedish Bureau of Mines

  Ingår i Transnational Cultures of Expertise, s. 107-128, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Gud, Gustaf Adolf och Sveriges försvar: Fosterländska studentförbundet i 1890-talets Uppsala

  Ingår i I samhällets tjänst, s. 31-46, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Fascination in Julio Cortàzar's "Axolotl"

  Ingår i Partial Answers, s. 49-63, 2019.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Öppnar för sekulär andlighet

  Ingår i Respons, s. 62-63, 2019.

 • Övrigt

  Hagström Molin, Emma

  Dudík: Correspondence with Gustaf Edvard Klemming (1875–76)

  2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hagström Molin, Emma

  Spoils of Knowledge: Looted Books in Uppsala University Library during the Seventeenth Century

  Ingår i Rethinking Europe, s. 252-273, 2019.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hellström, Petter

  Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy

  Open access
 • Artikel, recension

  Jülich, Solveig

  Blodigt om en skärningspunkt i kirurgins utveckling: Recension av Lindsey Fitzharris Konsten att skära i kroppar: Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig; Tinnerholm Ljungberg, Helena

  Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 33-54, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Akademisk nostalgi: Om känslor och gränser

  Ingår i Universitetets gränser, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Humboldt and the Written Word: On the Media Conditions for Bildung

  Ingår i History of Education and Children's Literature, s. 713-725, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Vad jag lärt av Sven-Eric Liedman

  Ingår i Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas; Ahlbäck Öberrg, Shirin; Björck, Henrik; Gustavsson, Sverker et al.

  Ta inte ifrån oss makten över tanken

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas; Josephson, Peter

  Om universitetets gränser

  Ingår i Universitetets gränser, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Karlsohn, Thomas; Josephson, Peter

  Universitetets gränser

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas; Waluszewski, Alexandra; Björck, Henrik; Nilsson, Magnus et al.

  Ta inte ifrån oss makten över tanken

  Ingår i Upsala, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Politiska metaforer i historieskrivningen del 1

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 293-311, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Lee, Francis; Bier, Jess; Christensen, Jeffrey; Engelmann, Lukas et al.

  Algorithms as folding: Reframing the analytical focus

  Ingår i Big Data and Society, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lee, Francis; Larsen, Lotta Bjorklund

  How should we theorize algorithms?: Five ideal types in analyzing algorithmic normativities

  Ingår i Big Data and Society, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Anders

  Women and analytical chemistry: Reflections on the chemical skill needed for investigating the elements

  Ingår i Women in their element., s. 124-133, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martin, Benjamin George

  Fascist Italy’s Illiberal Cultural Networks: Culture, Corporatism and International Relations

  Ingår i Genealogie e geografie dell’anti-democrazia nella crisi europea degli anni Trenta, s. 137-158, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martin, Benjamin George

  The Art of Nazi International Networking: The Visual Arts in the Rhetoric and Reality of Hitler’s European New Order

  Ingår i Intellectual Collaboration with the Third Reich, s. 37-54, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  Förtidsröstningen väcker demokratins grundfrågor

  Ingår i Arbetarhistoria, s. 55-59, 2019.

 • Konferensbidrag

  Orrje, Jacob

  Strangers to London: The transformations of travellers and go-betweens in three mid 18th-century travelogues

  Ingår i Topoi, topographies and travellers, s. 148-162, 2019.

  Open access
 • Artikel, recension

  Orrje, Jacob

  Recension av Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich (red.): "Kunskap i rörelse. Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället"

  Ingår i Lychnos, s. 336-338, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Persson, Mats

  Nussbaum's Platonic Mirror

  Ingår i Martha Nussbaum, s. 35-48, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  Michael Alberti and the Medical Therapy of the Internal Senses

  Ingår i Journal of the history of medicine and allied sciences, s. 245-266, 2019.

  Open access
 • Artikel, recension

  Sappol, Michael

  Domenico Bertoloni Meli. Visualizing Disease: The Art and History of Pathological Illustrations

  Ingår i Journal of the history of medicine and allied sciences, s. 218-221, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  The Joy of Invention

  Ingår i Surprise, s. 373-375, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sibum, H. Otto; Raj, Kapil

  Histoire des sciences et des savoirs. -: tom 2 Modernité et globalisation

  2019.

 • Konferensbidrag

  Sköld, Olle; Kjellman, Ulrika; Orrghen, Anna; Beckman, Jenny

  Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices

  Ingår i Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019., s. 415-425, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Smedberg, Carl-Filip

  Gruppkategorins förvandlingar: Epistemologi, ontologi och politik i Torgny T. Segerstedts studium av grupper 1939–1955

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 717-740, 2019.

  Open access
 • Artikel, recension

  Smedberg, Carl-Filip Smedberg

  Hembiträdet och spelfilmen

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 162-164, 2019.

 • Artikel, recension

  Söderfeldt, Ylva

  Jan Stoll: Behinderte Anerkennung? Interessenorganisationen von Menschen mit Behinderungen in Westdeutschland seit 1945

  Ingår i Historische Zeitschrift, s. 267-268, 2019.

 • Rapport

  Söderfeldt, Ylva; Berglund, Karl; Lindström, Matts

  Towards mining the history of the active patient.: A mixed-methods discourse analysis of the journal Allergia, 1957–1990

  2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Söderfeldt, Ylva; Schwanke, Enno

  Die 'Lex Zwickau': Zwangssterilisierungsdebatten in der Gehörlosenbewegung

  Ingår i Zwischen Fremdbestimmung und Autonomie, s. 155-192, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Knowing the demos: Gender and the politics of classifying voters in the aftermath of universal suffrage

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 332-354, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Reklam för demokrati?: Reklamens politik i mellankrigstidens Sverige

  Ingår i Scandia, s. 65-91, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Normal Science Prizes in the Swedish Academy of Sciences before Nobel

  Ingår i Nuncius, s. 356-376, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Hitler’s Boycott: Cultural Politics and the Rhetoric of Neutrality

  Ingår i Attributing Excellence in Medicine, s. 59-77, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Vad vi talar om när vi talar om samverkan

  Ingår i Kampen om kunskap, s. 31-38, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven; Björkman, Maria; Lundell, Patrik

  Collaboration and normalization

  Ingår i Intellectual Collaboration with the Third Reich, s. 1-20, 2019.

 • Artikel, recension

  Widén, Per

  Eva-Lena Bergström:: Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av tillfälliga utställningar 1866-1966

  Ingår i Konsthistorisk Tidskrift, s. 53-156, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wisselgren, Per

  Kortintervju med Per Wisselgren

  Ingår i Folkbildning & forskning, s. 113-116, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Ågren, Maria; Widmalm, Sven

  Att mäta impact kan leda till sänkt kvalitet

  Ingår i Curie, 2019.

  Open access
 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  ”Oh, the humanities!”: Nya perspektiv på humanioras historia och samhällsroll

  2019.

 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  "The Centre Must Fall": Tankar om global humaniora

  2019.

 • Artikel, recension

  Östh Gustafsson, Hampus

  Review of Dennis A. Ahlburg, ed., The Changing Face of Higher Education: Is There an International Crisis in the Humanities? International Studies in Higher Education. Abingdon: Routledge, 2019.

  Ingår i History of Humanities, s. 515-518, 2019.

 • Bok

  Andersson, Jenny

  The Future of the World:: Futurology, Futurists, and the Struggle for the Post Cold War Imagination

  Oxford University Press, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Expectations, claims, interests and the making of future Arctic territory

  Ingår i Uncertain futures:, s. 83-103, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Prediction and social choice

  Ingår i The Decisionist Imagination:, s. 250-268, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Scenarios of the world future :: consultancy, market tools and long term planning

  Ingår i Planning in Cold War Europe:, 2018.

 • Artikel, recension

  Andersson, Jenny

  ”Humans of the world unite. Review of Or Rosenboim’s The Emergence of Globalism”

  Ingår i Political quarterly (London. 1930. Print), s. 512-514, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Björkman, Maria

  Prostatan - det ständiga gisslet?: Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björkman, Maria

  Prostatan - ett evigt gissel?: En introduktion

  Ingår i Prostatan - det ständiga gisslet?, s. 9-12, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björkman, Maria; Persson, Alma

  Prostatan gör mannen?: Män, sexualitet och prostatan under tidigt 1900-tal

  Ingår i Prostatan - det ständiga gisslet?, s. 123-137, 2018.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  Recension av Helena Imelda Ek, Erotic insanity. Sex and psychiatry at Vadstena asylum, Sweden 1849-1878 (Stockholm, 2017).

  Ingår i Lychnos, s. 300-308, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  This National Esprit de Corps: A Short Deconstruction of a Reappearing Spirit

  Ingår i Global Intellectual History, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Doganova, Liliana; Giraudeau, Martin; Kjellberg, Hans; Helgesson, Claes-Fredrik et al.

  Five years! Have we not had enough of valuation studies by now?

  Ingår i Valuation Studies, s. 83-91, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Drake, Leyla Belle

  Sublima landskap, subalterna rum: Kockor och rallare utmed Riksgränsbanan 1898–1902

  Ingår i Lychnos, s. 51-75, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Drakman, Annelie

  När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Kunskapen är en infrastruktur

  Ingår i Humanioras vägar, s. 7-14, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Ekström, Anders

  Humanioras vägar: Ett symposium om Karin Johannissons vetenskapliga författarskap

  2018.

 • Övrigt

  Franzén, Helena

  “Just like everyone else”: Studying constructions of ‘normality’ through attitudes towards conjoined twins

  2018.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Filosofin sedd som en kamp om makt och pengar

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 31-32, 2018.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Hemligheternas värld

  Ingår i Lychnos, s. 308-313, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Haffenden, Chris

  Every Man His Own Monument: Self-Monumentalizing in Romantic Britain

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Fosterexperimentens produktiva hemlighet: Medicinsk forskning och vita lögner i 1960- och 1970-talets Sverige

  Ingår i Lychnos, s. 10-49, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Tomteforskaren;: Klippböckenas vetenskapshistoria; Befolkningsmedaljen

  Ingår i Kunskap i rörelse, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Museers återbegravningar av foster hotar ett unikt kulturarv

  Ingår i Dagens nyheter, 20180801, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  The Santa scientist; Science clipped;: The population medal

  Ingår i Knowledge in motion, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Picturing abortion opposition in Sweden: Lennart Nilsson's early photographs of embryos and fetuses

  Ingår i Social history of medicine, s. 278-307, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Drama of Life before Birth

  Ingår i Reproduction, 2018.

 • Rapport

  Karlsohn, Thomas

  Digital Technology and Rhetoric in Swedish Educational History

  2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Digitalisering och historia: En essä i kölvattnet av ett forskningsprojekt

  Ingår i Teknik bortom optimism och misstro, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Bildung, Emotion and Thought

  Ingår i The Thinking University, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas; Nordlund, Christer

  Tradition och revolution: Ett samtal med Ronny Ambjörnsson och Aant Elzinga

  Ingår i Arche: tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2018.

 • Bok

  Karlsohn, Thomas; Weckman, Jan Kenneth; Kristensson Uggla, Bengt

  Konsten med universitetet

  Åbo akademi, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas; Ängsal, Magnus P.; Öhman, Marie

  Sätt kraft bakom de vackra orden om humanioras betydelse

  Ingår i Curie, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kihlberg, Jakob

  Gränslösa anspråk: Offentliga möten och skapandet av det internationella, 1840–1860

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Kärnfelt, Johan; Grandin, Karl; Jülich, Solveig

  Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället

  2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Kärnfelt, Johan; Grandin, Karl; Jülich, Solveig

  Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making of modern society

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lindén, Lisa; Tinnerholm Ljungberg, Helena

  The trouble of sex: Sex-determination, prenatal diagnosis and politics

  Ingår i Kvinder, Køn og Forskning, s. 33-45, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin

  International legal cooperation in the Nazi-fascist New Order

  Ingår i International Politics, s. 870-887, 2018.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Charting the ’Culture’ of Cultural Treaties: Digital Humanities approaches to the history of international ideas

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  Historicising the Question of Democracy's Presentism: The Concept of Interest and Political Languages of the Future in France, 1830–1850

  Ingår i Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, s. 44-70, 2018.

  Open access
 • Artikel, recension

  Nordblad, Julia

  Vi bryter vårt kontrakt med kommande generationer

  Ingår i Obs P1, Sveriges radio, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  Människor är inte bara konsumenter och posörer

  Ingår i Dagens Nyheter, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Olszynko-Gryn, Jesse; Bjørvik, Eira; Weßel, Merle; Jülich, Solveig et al.

  A historical argument for regulatory failure in the case of Primodos and other ‘hormone pregnancy tests’

  Ingår i Reproductive Biomedicine & Society Online, s. 34-44, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Orrje, Jacob

  Vardagens kuriositeter: Eric Alstrins besök i England vid 1700-talets början

  Ingår i Böckerna i borgen, s. 101-122, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rydberg, Andreas

  August Hermann Francke and the Early Modern cultura animi

  Ingår i Pietismus und Neuzeit, s. 31-49, 2018.

 • Konferensbidrag

  Sibum, H. Otto

  Providing Evidence: C.A. Coulomb's 'Balance Electrique' and the Culture of French Enlightened Rationality.

  Ingår i Proceedings of the International Conference on Facts and Evidence, s. 53-67, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Smedberg, Carl-Filip Smedberg

  Låginkomsttagarna: Expertis, politik och mediering i formandet av en ny kategori omkring 1968

  Ingår i Scandia, s. 61-85, 2018.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Ulväng, Göran

  Material Culture on Swedish Manors. Possessions and purchases on a regulated market 1730-1850.

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulväng, Göran

  Holmgren (från Vattholma)

  Ingår i Svenska Släktkalendern 2018, s. 183-184, 2018.

 • Övrigt

  Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2018

  2018.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Ulväng, Göran; Murhem, Sofia

  Church Endowments used for Credit in 18th and 19th century Sweden.

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wasniowski, Andréaz

  Vetenskaplig rasism: Föreställningar om vetenskaplighet decennierna runt sekelskiftet 1900

  Ingår i Studier om rasism, s. 87-123, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Wasniowski, Andréaz; Hübinette, Tobias

  Studier om Rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Nobelpriset och nazismen

  Ingår i Kunskap i rörelse, s. 538-543, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Observatoriet och makten

  Ingår i Kunskap i rörelse, s. 526-531, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Att samla forskare

  Ingår i Kunskap i rörelse, s. 570-575, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Efterord

  Ingår i Kunskap i rörelse, s. 619-627, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  The Nobel science prizes and their constituencies

  Ingår i Public Understanding of Science, s. 397-404, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wright, Erik; Andersson, Jenny

  The multiple directions of social progress: Ways Forward

  Ingår i Rethinking society for the 21st century, s. 815-846, 2018.

 • Artikel, recension

  Östh Gustafsson, Hampus

  Universitetsdebatt i skuggan av Brexit

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 54-57, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Den nya generationens svek: Modernismens självrannsakan och Hagar Olssons essäer vid tiderna kring två världskrig

  Ingår i Historiska och litteraturhistoriska studier, s. 181-204, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  The Discursive Marginalization of the Humanities: Debates on the “Humanist Problem” in the Early 1960s Swedish Welfare State

  Ingår i History of Humanities, s. 351-376, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Planlös forskning?: Svensk humaniora som undantag i ljuset av 1960-talets internationaliserings- och planeringskrav

  Ingår i Lychnos, s. 255-275, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Diktarnas drömmande spiror: Förlust och tillgänglighet i Oxfords litterära tradition

  Ingår i Poros, s. 75-87, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  IDEA & DEBATE Contemporary history of knowledge history

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 678-687, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Kunskapshistoriens samtidsrelevans

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 678-687, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  States and future governance: in eds.  (2017).

  Ingår i Reconfiguring European states in crisis, s. 298-313, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Berner, Boel; Björkman, Maria

  Modernizing the flow of blood: Biomedical technicians, working knowledge and the transformation of Swedish blood centre practices

  Ingår i Social Studies of Science, s. 485-510, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björkman, Maria; Tunlid, Anna

  The Establishment of Genetic Counselling in Sweden :: 1940–1980

  Ingår i History of Human Genetics, s. 339-366, 2017.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  Avhandlingsrecension;Tove Paulsson Holmberg, Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730

  Ingår i Lychnos, s. 207-214, 2017.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  Nytt ljus på 1800-talets translitteratur: Recension av Sam Holmqvist, ”Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C J L Almqvist och Aurora Ljungstedt”

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  de Miranda, Luis

  On the Concept of Creal: The Politico-Ethical Horizon of a Creative Absolute

  Ingår i The Dark Precursor, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Så skapade vi ett samhälle där mainstream är den nya extremen

  Ingår i Dagens Nyheter, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Svensen, Henrik H.

  Antropocena tider

  Ingår i Tidens paradoxer, s. 15-32, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Den svåra kollegialiteten: Några historiska perspektiv

  Ingår i Annales Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis, s. 33-46, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Mårten Richert och nordistikens etablering vid Uppsala universitet

  Ingår i Saga och Sed, s. 121-148, 2017.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  En debatt som speglar våra dagars frågor

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 33-34, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Hagström Molin, Emma

  Skattjakten: Beda Dudíks sökande efter Mährens historia i Stockholm och Rom 1851–1853

  Ingår i Biblis, s. 2-11, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Helgesson, Claes-Fredrik; Lee, Francis

  Valuations as Mediators Between Science and the Market: How Economic Assumptions Shape Pharmaceutical Trial Designs

  Ingår i Science as Culture, s. 529-554, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Nils Petter; André, Gilles; Philippe, Marc

  Augustin Augier's Botanical Tree: Transcripts and translations of two unknown sources

  Ingår i Huntia, s. 17-38, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  Is there an end to evolution?

  Ingår i Global Intellectual History, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter; André, Gilles; Philippe, Marc

  Life and works of Augustin Augier de Favas (1725–1825), author of 'Arbre botanique' (1801)

  Ingår i Archives of Natural History, s. 43-62, 2017.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Bildningsbegreppet måste vitaliseras: Recension av Per Svensson & Thomas Steinfeld, Bildningen på barrikaden: Ett manifest

  Ingår i Respons: recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  The Idea of the University and the Process of Secularisation

  Ingår i PARSE Journal, s. 36-50, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Idéhistoriker: "Bard-striden" i Lund gömmer det verkliga hotet mot universiteten

  Ingår i Dagens arena, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Det akademiska seminariets känslohistoria

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Universitetets idégrund och sekularisering

  Ingår i Signum, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Profession och institution: en historikers tankar

  Ingår i Flip the system, s. 319-327, 2017.

 • Övrigt

  Klockar Linder, My

  Swedner, Harald

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Simon

  Scientific historiography and its discontents: Danish and Swedish 'aristocratic empiricism"

  Ingår i Making Nordic Historiography. Connections, tensions & methodology 1850-1970, s. 129-152, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Hjälten mellan myt och historia: en studie av Torgny Segerstedts liv efter döden

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 195-227, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Simon; Haapala, Pertti; Jalava, Marja

  Nordic historiography: from methodological nationalism to empirical transnationalism

  Ingår i Making Nordic Historiography. Connections, tensions and methodology, 1850-1970, s. 1-25-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Lundell, Patrik

  The Rationality of the Benevolent Ones: A Swedish case of far right-wing objectivity ideal and media criticism around the Second World War

  Ingår i Media History, s. 100-114, 2017.

 • Bok

  Lundgren, Anders

  Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige

  Arkiv förlag & tidskrift, 2017.

 • Artikel, recension

  Lundgren, Frans

  Försvarslöshetssystemets mekanismer: Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet, Studia Historica Upsaliensia 245 (Uppsala: Uppsala universitet 2016)

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 111-116, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Macleod, Colin; Yalen, Chelsea; Butcher, Robert; Mudaliar, Umesh et al.

  Eyelash Epilation in the Absence of Trichiasis: Results of a Population-Based Prevalence Survey in the Western Division of Fiji

  Ingår i PLoS Neglected Tropical Diseases, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin

  ‘European culture’ is an invented tradition

  Ingår i Aeon (online), 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin

  Zarah Leander and the Dream of a (Nazi) European Cinema

  Ingår i International Association for Media and History, blog, 2017.

 • Artikel, recension

  Martin, Benjamin G

  Review of Alessio Ponzio. Shaping the New Man: Youth Training Regimes in Fascist Italy and Nazi Germany

  Ingår i American Historical Review, s. 1700-1701, 2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Fascist Italy’s ‘Soft Power’ in a Latin Perspective

  2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  The Culture of International Society: Charting the Emergence of a Global Concept of Culture through Europe’s Cultural Treaties

  2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Sveriges plats i Hitlers kulturella ’Neuordnung’

  2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Fascist Italy’s Illiberal Cultural Networks: Culture, Corporatism and International Relations

  2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  Interpreting the Axis through the History of International Cultural Relations: Centers and Peripheries in the Global Geopolitics of Culture

  2017.

 • Konferensbidrag

  Martin, Benjamin George

  The Culture of International Society: Charting the Emergence of a Global Concept of Culture through Europe’s Cultural Treaties

  2017.

 • Artikel, recension

  Nordblad, Julia

  Underground Airlines, Ben Winters

  Ingår i Ord och bild, s. 125-127, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Nordblad, Julia

  Glänta: Klimatångest

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  Time for politics: How a conceptual history of forests can help us politicize the long term

  Ingår i European Journal of Social Theory, s. 164-182, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Nordblad, Julia

  Allt kan göras inget hjälper

  Ingår i Glänta, s. 25-32, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Persson, Mats

  Platonsk Kärlek II: Eros som tyrann och gud

  Ingår i Arche - Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 111-125, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Persson, Mats

  Platonsk kärlek III: Eros och filosofi

  Ingår i Arche - Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 209-221, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Rydberg, Andreas

  Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sappol, Michael

  The afterlife of death

  Ingår i The Bioarchaeology of Dissection and Autopsy in the United States, s. vii-xi, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Sappol, Michael

  Anatomy’s photography: Objectivity, showmanship, and the reinvention of the anatomical image, 1860-1950

  Ingår i REMEDIA, 2017.

  Open access
 • Bok

  Sappol, Michael

  Body modern: Fritz Kahn, scientific illustration and the homuncular subject

  University of Minnesota Press, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sappol, Michael

  Science and the changing conventions of anatomical representation

  Ingår i Death, 2017.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Sappol, Michael

  Michael Sappol on his book Body Modern: Fritz Kahn, Scientific Illustration, and the Homuncular Subject

  Ingår i Rorotoko, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Sibum, H. Otto

  Conocimiento científico e intelegencia corporal: Controversias sobre el valor epistemológico de la experimentación y del conocimiento que se adquiere a través de los sentidos.

  Ingår i Investigación Y Ciencia. Edición espanola de Scientific American., s. 2-3, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Tillema, Linnea

  En övning i autenticitet: Sensitivitetsträning av chefer i 1970-talets Sverige

  Ingår i Känslornas revolution, s. 239-267, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Tinnerholm Ljungberg, Helena

  Familjepolitik

  Ingår i Politik och kön, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wasniowski, Andréaz

  Rasismens former – om vetenskapligt och ideologiskt rastänkande

  Ingår i Ras och vithet, s. 25-45, 2017.

 • Artikel, recension

  Wasniowski, Andréaz

  Maja Hagerman, Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 162-165, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Wasniowski, Andréaz

  Replik på Maja Hagermans genmäle

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 496-501, 2017.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Fox R., Science without frontiers

  Ingår i Centaurus, s. 156-157, 2017.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Fascinerande om västerlandet: Recension av Peter Luthersson, "Erfarenhetsunderskott"

  Ingår i Upsala nya tidning, 2017.

 • Artikel, recension

  Östh Gustafsson, Hampus

  Humanioras historia som ett globalt forskningsfält

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 11-12, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Ahnfelt, Nils-Otto; Fors, Hjalmar

  Making Early Modern Medicine: Reproducing Swedish Bitters

  Ingår i Ambix, s. 162-183, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ahnfelt, Nils-Otto; Fors, Hjalmar

  Reconstructing early modern pharmacy through "Elixir amarum Hiaernei" and its Theriac ancestor

  Ingår i Planta Medica, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Beckman, Jenny

  The publication strategies of Jons Jacob Berzelius (1779-1848): negotiating national and linguistic boundaries in chemistry

  Ingår i Annals of Science, s. 195-207, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björkman, Maria

  Ras, vetenskap och objektivitet.: Några lojaliteter hos Folke Henschen

  Ingår i De intellektuellas förräderi?, s. 161-182-, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björkman, Maria; Lundell, Patrik; Widmalm, Sven

  De intellektuellas förräderi?: Inledning

  Ingår i De intellektuellas förräderi?, s. 7-32-, 2016.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  The boldness. Midwives, birthing and physicality in the 1700's

  Ingår i Scandia, s. 107-109, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  When the Plant Kingdome Became Queer: On Hermaphrodites and the Linnean Language of Nonnormative Sex

  Ingår i Illdisciplined Gender, s. 115-136, 2016.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet Kirsi Vainio-Korhonen Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016, 230 s.

  Ingår i Scandia, s. 107-109, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  David, Thorsén

  Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter - ett exempel

  Ingår i Högre Utbildning, s. 157-163, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  de Miranda, Luis

  We, Anthrobot: Learning from Human Forms of Interaction and Esprit de Corps to Develop More Diverse Social Robotics

  Ingår i What Social Robots Can and Should do, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Remediation, Time and Disaster

  Ingår i Theory, Culture and Society. Explorations in Critical Social Science, s. 117-138, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  A failed response?: The humanities in transition

  Ingår i Akademisk Kvarter, s. 5-15, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Web of Science eller Web of Society?

  Ingår i Forskningspolitikk, s. 4-5, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  When Is the Now? Monitoring Disaster in the Expansion of Time

  Ingår i International Journal of Communication, s. 5342-5361, 2016.

  Open access
 • Rapport

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Integrativa kunskapsmiljöer: Rapport från två seminarier, våren 2016

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Widmalm, Sven

  Karin Johannisson 1944-2016

  Ingår i Lychnos, s. 191-193, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eriksson, Jens

  The End of Piracy: Rethinking the History of German Print Piracy in the Early Nineteenth Century

 • Artikel i tidskrift

  Fors, Hjalmar

  Medicine and the Making of a City: Spaces of Pharmacy and Scholarly Medicine in Seventeenth-Century Stockholm

  Ingår i Isis, s. 473-494, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Fors, Hjalmar; Principe, Lawrence M.; Sibum, H. Otto

  From the Library to the Laboratory and Back Again: Experiment as a Tool for Historians of Science

  Ingår i Ambix, s. 85-97, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  The Practical Past and Related Issues: An Interview with Hayden White

  Ingår i Scandia, s. 107-116, 2016.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  History and identity in Hayden White's The Practical Past

  Ingår i History of the Human Sciences, s. 128-135, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Några identitetsfrågor i nyare historieteori

  Ingår i Historiens hemvist, del 1, s. 307-327, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  "Identitet som självdefinition har funnits så länge det funnits människor": intervju med Gerald Izenberg

  Ingår i Respons, s. 12-14, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hagström Molin, Emma

  Krigsbyten i Uppsala universitetsbibliotek under 1600-talet: inte bara en bibliotekshistoria

  Ingår i Bevara för framtiden, s. 61-71, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  The great chain of ideas: The past and future of the history of ideas, or why we should not return to Lovejoy

  Ingår i Lychnos, s. 179-188, 2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Review of Nick Hopwood, Haeckel’s embryos. Images, evolution, and fraud, Chicago University Press, 2015

  Ingår i Archives of Natural History, s. 367-368, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  Not on the map: Cartographic omission from New England to Palestine

  Ingår i The Guardian, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  The tree of life: With Darwin from Genesis to genomics

  Ingår i The Guardian, 2016.

 • Artikel, recension

  Jülich, Solveig

  Trots allt en traditionell medicinhistoria: Recension av Nils Uddenbergs Lidande och läkedom 1-II

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  In the light of media: Mass miniature radiography surveys for tuberculosis in Sweden, c. 1940–1970

  Ingår i Media History, s. 201-216, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Forskningsprocessens dynamik: Cyberpunk, virtual reality och röntgenfotografier

  Ingår i Historia i praktiken, s. 39-52, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Karlsohn, Thomas

  Universitetets idé: Sexton nyckeltexter

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Kraftfull teknik kräver starka lärare

  Ingår i Pedagogiska Magasinet, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  The academic seminar as emotional community

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Universitetets idé i samtiden och historien

  Ingår i Universitetets idé, s. 17-157, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Bokens ursprung och innehållets gränser

  Ingår i Universitetets gränser, s. 7-15, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  On emotions, Knowledge and Institutions: An Explorative Essay

  Ingår i Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics., 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Konfliktlinjer och korsbefruktningar i amerikansk universitetshistoria

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Vad ska en svensk känna?: Om emotioner, kunskaper och institutioner

  Ingår i Vad ska en svensk veta?, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Bland blommor och läsefrukter: Ett samtal med Gunnar Eriksson

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Akademisk nostalgi: två exempel

  Ingår i Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2016.

 • Bok

  Karlsohn, Thomas; Johansson, Per Magnus

  Ensamhet och gemenskap: en brevväxling om universitetet

  Korpen, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundell, Patrik

  De välvilligas rationalitet: Objektivitetsideal och mediekritik inom Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938 till 1958

  Ingår i De intellektuellas förräderi? , 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lundgren, Frans; Josephson, Peter

  Historia i praktiken

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Frans; Josephson, Peter

  I den historiska forskningens verkstad

  Ingår i Historia i praktiken, s. 5-19, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Orrje, Jacob

  Patriotic and Cosmopolitan Patchworks: Following a Swedish Astronomer into London's Communities of Maritime Longitude, 1759–60

  Ingår i Navigational Enterprises in Europe and its Empires, 1730–1850, s. 89-110, 2016.

 • Artikel, recension

  Orrje, Jacob

  A Comet of the Enlightenment: Anders Johan Lexell's Life and Discoveries

  Ingår i Isis, s. 174-175, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Persson, Mats

  Platonsk kärlek I: Filosofin och de sköna sanningarna

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 153-171, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Persson, Mats

  Mellan teori och empiri: "Den nya upplysningen" och andra historiska konstruktionsbegrepp

  Ingår i Historia i praktiken, s. 113-128, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sibum, H. Otto; Fors, Hjalmer; Principe, Lawrence

  From the Library to the Laboratory and Back Again

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Thomas, Karlsohn

  The academic seminar as emotional community

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016.

 • Artikel, recension

  Ulväng, Göran

  Expeditions in the past: Ethnological field work and vanishing folk culture during the early 1900s

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 339-341, 2016.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Science After the Practice turn in the Philosophy, History, and Social Studies of Science

  Ingår i Science & Education, s. 943-946, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  The Laboratory Society: Science and the Family in Sweden, c. 1900-1950

  Ingår i Domesticity in the Making of Modern Science, s. 215-240, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Vetenskap som propaganda: Akademiska kontakter mellan Sverige och Tyskland under Tredje riket

  Ingår i De intellektuellas förräderi? , 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Kund(d)skapssamhället

  Ingår i Det hotade universitetet, s. 29-44, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Från vision till innovation: Perspektiv på den svenska biokemins framtid under nittonhundratalet

  Ingår i Det forskningspolitiska laboratoriet, 2016.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Cataloging the World: Paul Otlet and the Birth of the Information Age.

  Ingår i Isis, s. 874-876, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Widmalm, Sven; Björkman, Maria; Lundell, Patrik

  De intellektuellas förräderi? : Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven; Björkman,, Maria; Lundell, Patrik

  Inledning

  Ingår i De intellektuellas förräderi? , 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Widmalm, Sven; Tunlid, Anna

  Det forskningspolitiska laboratoriet

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven; Tunlid, Anna

  Forskning och framtid: Ett historiskt perspektiv

  Ingår i Det forskningspolitiska laboratoriet, 2016.

 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  Performative Commemoration of Painful Pasts (Conference Report)

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Universitetet mellan det förflutna och framtiden: Ett historiskt projekt i ruiner?

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 222-233, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Elfenbenstornet under belägring: Legitimering och mobilisering av humaniora i Sverige 1937–1947

  Ingår i Lychnos, s. 155-175, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Dikten i "den nya fredens värld". Litteraturdebatt i tidskriften Samtid och Framtid 1944–1949

  Ingår i Samlaren, s. 181-206, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Towards a new history of the future

  Ingår i The struggle for the long-term in transnational science and politics, s. 3-15, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Futures studies and the radical imagination

  Ingår i The struggle for the long-term in transnational science and politics, s. 16-32, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  Recension av John Lapidus avhandling: Social democracy and the Swedish welfare model:: Ideational analyses of attitudes towards competition, individualisation and privatisation

  Ingår i Historisk Tidsskrift, 2015.

 • Bok

  Andersson, Jenny; Rindzevičiūtė, Egle

  The struggle for the long-term in transnational science and politics:: Forging the Future

  Routledge, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Bjorkman, Maria

  The Emergence of Genetic Counseling in Sweden: Examples from Eugenics and Medical Genetics

  Ingår i Science in Context, s. 489-513, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  Begärens modernisering kring år 1900: Kommentar till text om könslivet och dess regelverk

  Ingår i Sexualpolitiska nyckeltexter, s. 252-260, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  David, Thorsén

  "Rädd för AIDS Lasse?"

  Ingår i Sexualpolitiska nyckeltexter, s. 462-475, 2015.

 • Artikel, recension

  Ekström, Anders

  Recension av Martin Wiklund, Historia som domstol: Historisk värdering och retorisk argumentation kring "68" (2012)

  Ingår i Lychnos, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Ekström, Anders

  Nya miljöer behövs för att stärka humanistiska forskningsanspråk

  Ingår i www.rj.se, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Kverndokk, Kyrre

  Introduction: Cultures of Disaster

  Ingår i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, s. 356-362, 2015.

 • Bok

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle

  Norstedts, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Fernstål, Lotta; Hellström, Petter; Minnbergh, Magnus; Svanberg, Fredrik

  Sverige i tiden: Historier om ett levande land

  2015.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fernstål, Lotta; Hellström, Petter; Minnbergh, Magnus; Svanberg, Fredrik

  Inledning: Om Sverige i tiden

  Ingår i Sverige i tiden, s. 9-15, 2015.

  Open access
 • Artikel, recension

  Fors, Hjalmar

  Ways of Making and Knowing. The Material Culture of Empirical Knowledge

  Ingår i Ambix, s. 395-396, 2015.

 • Bok

  Fors, Hjalmar

  The Limits of Matter: Chemistry, Mining and Enlightenment

  University of Chicago Press, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Desire for the past?

  Ingår i Rethinking history, s. 569-582, 2015.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Är historieteologi möjlig om historien inte finns?

  Ingår i Respons, s. 44-46, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hellström, Petter

  Karl XII: Krigarkungens liv efter döden

  Ingår i Sverige i tiden, s. 17-31, 2015.

  Open access
 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Review of J. David Archibald, Aristotle's ladder, Darwin's tree. The evolution of visual metaphors for biological order, Columbia University Press, 2014

  Ingår i Archives of Natural History, s. 378-379, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Holmqvist, Bosse; Hellström, Petter; Levin, Pia

  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Lennart Nilsson’s A Child Is Born: The Many Lives of a Best-Selling Pregnancy Advice Book

  Ingår i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, s. 627-648, 2015.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  The making of a best-selling book on reproduction: Lennart Nilsson’s A Child Is Born

  Ingår i Bulletin of The History of Medicine, s. 491-525, 2015.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Lennart Nilsson's Fish-Eyes: A Photographic and Cultural History of Views from Below

  Ingår i Konsthistorisk Tidskrift, s. 75-92, 2015.

  Open access
 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan: Recension av Lars Anders Johansson (red.), Varken bildning eller piano: Vantrivs borgerligheten i kulturen?

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Levd idéhistoria: Ett samtal med Karin Johannisson

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Vetenskap och historia: Ett samtal med Tore Frängsmyr

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Universitetet – en idé och dess slut

  Ingår i Ikaros: tidskrift om människan och vetenskapen, 2015.

 • Övrigt

  Kihlberg, Jakob

  Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande

  2015.

  Open access
 • Rapport

  Kihlberg, Jakob

  Ny museipolitik : Betänkande av Museiutredningen (SOU 2015:89)

  2015.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klockar Linder, My

  Gränsdragningar och korsbefruktningar: Kultur och massmedia i 1970-talets nya kulturpolitik

  Ingår i Massmedieproblem, s. 249-268, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Simon

  "A Circling of the Wagons. The 'Historical Method' and Disciplinary Boundaries."

  Ingår i Boundaries of History, s. 55-82, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Historisk tidsskrift som forskningsobjekt. Essay med anledning av ett jubileum.

  Ingår i Temp. Tidsskrift for historie, s. 185-189, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Anders

  When a daring chemistry meets a boring chemistry: The reception of Mendeleev's periodic system in Sweden

  Ingår i Early Responses to the Periodic System, s. 153-170, 2015.

 • Konferensbidrag

  Nordblad, Julia

  Can Conceptual History Help us Develop Green Political Languages?: The case of future generations

  2015.

 • Artikel, recension

  Nordblad, Julia

  Karen Vallgårda, Imperial Childhoods and Christian Mission: Education and Emotions in South India and Denmark

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 84-85, 2015.

 • Bok

  Nordblad, Julia

  Den enspråkiga demokratin: minoriteterna, skolan och imperiet, Sverige och Frankrike, 1880-1925

  Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Orrje, Jacob

  Mechanicus: Performing an Early Modern Persona

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Les sciences et les savoirs traditionnels“

  Ingår i Histoire des Sciences et des Savoirs, T. 2, Modernité et Globalisation, s. 285-304, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sibum, H. Otto; Raj, Kapil

  Histoire des Sciences et des Savoirs, Tom 2, Modernité et Globalisation

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto; Raj, Kapil

  Globalisation, science et modernité.: De la guerre de Sept Ans à la Grande Guerre

  Ingår i Histoire des Sciences et des Savoirs, T.2, Modernité et Globalisation, s. 11-30, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Thorsén, David

  "Rädd för AIDS, Lasse?": Kommentarer till informationsaffischer om HIV/Aids, 1987-1993

  Ingår i Sexualpolitiska nyckeltexter, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Thorsén, David

  Epidemins aktörer: Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids

  Ingår i Socialmedicinsk Tidskrift, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Tistedt, Petter

  Den svenska pressens uppfostran: Pressetik, självreformering och legitimitetsskapande, ca 1900

  Ingår i Lychnos, s. 115-140, 2015.

 • Artikel, recension

  Wasniowski, Andréaz

  Eliaeson, Sven, Mindus, Patricia & Turner, Stephen P. (red): Axel Hägerström and modern social thought

  Ingår i Lychnos, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  The Third Manuscript: Rules of Conduct and the Fact-Value Distinction in Mid-20th Century Biochemistry

  Ingår i Value Practices in the Life Sciences and Medicine, s. 71-95, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Idéhistoria förr och nu: Utveckling eller avveckling?

  Ingår i Kungl. Humanistika vetenskaps-samfundet i Uppsala, årsbok, s. 221-228, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Widén, Per

  Meritorious Citizens in Royal Surroundings: The National Portrait Gallery of Sweden and its Use of a Historical Environment as Exhibition Space

  Ingår i Museum History Journal, s. 73-87, 2015.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Dikt och demokrati: Hagar Olssons stridsrop i andra världskrigets skugga

  Ingår i Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), s. 39-41, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Östh Gustafsson, Hampus

  Auschwitz, Adorno and the Ambivalence of Representation: The Holocaust as a Point of Reference in Contemporary Literature

  Ingår i Revisiting Holocaust Representation in the Post-Witness Era, s. 183-197, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Jenny

  Losing social democracy: Reflections on a paradigmatic case

  Ingår i European social democracy during the global economic crisis:, s. 116-131, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny; Keizer, Anne-Greet

  Governing the future:: science, policy and public participation in the construction of the long term in the Netherlands and Sweden

  Ingår i History and Technology, s. 104-122, 2014.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Beckman, Jenny

  Linneanska traditioner?: skolor, jubileer och botanisk praktik

  Ingår i Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000, s. 199-220, 2014.

 • Övrigt

  Bennich-Björkman, Li; Karlsohn, Thomas; Ruin, Hans; Sundqvist, Bo

  Högskolans nya styrning hotar kreativitet och kritik

  2014.

 • Övrigt

  Bennich-Björkman, Li; Karlsohn, Thomas; Ruin, Hans; Sundqvist, Bo

  Professionell normbildning behöver stärkas

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Bergwik, Staffan

  The Historicity of the Physics Class: Enactments, Mimes and Imitation

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 495-501, 2014.

 • Artikel, recension

  Bjorkman, Maria

  The Long Road to Stockholm: The Story of MRI. An Autobiography.

  Ingår i British Journal for the History of Science, s. 391-392, 2014.

 • Artikel, recension

  Bondestam, Maja

  En könsöverskridare från 1800-talet berättar: Recension av Inger Littberger Caisou-Rousseau, Therese Andreas Bruce: En sällsam historia från 1800-talet – Levnadsberättelse, brev och verser med inledning och kommentarer (Makadam, 2013)

  Ingår i Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, s. 44-45, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brobjer, Thomas

  'Nietzsche and Economics'

  Ingår i Handbuch:, s. 307-321, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Brobjer, Thomas

  Friedrich Nietzsche: samlade skrifter: Band 10.1 och 10.2: Brev i urval

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bruchfeld, Stéphane

  "Sometimes I just don't want to go on...": Navigating Personal and Collective Time and Space in Researching and Remembering Genocides

  Ingår i Engaging Violence, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Bucken-Knapp, Gregg; Hinnfors, Jonas; Spehar, Andrea; Levin, Pia

  No nordic model: Understanding differences in the labour migration policy preferences of mainstream Finnish and Swedish political parties

  Ingår i Comparative European Politics, s. 584-602, 2014.

 • Artikel, recension

  Ekström, Anders

  Nicholas Freeman, 1895: Drama, Disaster and Disgrace in Late Victorian Britain

  Ingår i Victorian studies, s. 556-557, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Katastrofer och kulturell improvisation

  Ingår i Omsorg, s. 11-14, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Svensen, Henrik

  Så skapar vi kunskap om framtidens katastrofer

  Ingår i Dagens Nyheter, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Svensen, Henrik

  Katastrofen, vitenskapen og oss

  Ingår i Morgenbladet, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Svensen, Henrik H.

  Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet

  Ingår i Tidsskrift for kulturforskning, s. 6-21, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Fors, Hjalmar

  Elements in the Melting Pot: Merging chemistry, assaying and natural history, c. 1730-1760

  Ingår i Osiris, s. 230-244, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fors, Hjalmar

  Hjälten utan ansikte: Om Carl Wilhelm Scheeles liv efter döden

  Ingår i Svensk snillrikhet? , s. 161-180, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  A Sense of History: Piety and the Threat of Obliteration in Early Twentieth-century Historiography

  Ingår i Storia della Storiografia, s. 19-35, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  F.R.Ankersmits upplysningskritik

  Ingår i Upplysningskritik, s. 238-255, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Fascination: En kommentar till Helge Ridderstrøm

  Ingår i Ekfrase, s. 108-12, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Kurt Goldstein's Theory of the Organism and Self-Preservation through Distancing in Twentieth-Century Philosophical Anthropology

  Ingår i Ideas in History, s. 5-24, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Holmqvist, Bosse; Hellström, Petter; Levin, Pia

  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Josephson, Peter

  The publication mill: the beginnings of publication history as an academic merit in German universities, 1750–1810

  Ingår i The Humboldtian tradition, 2014.

 • Artikel, recension

  Josephson, Peter

  En filosof som trodde på objektivt giltiga värden: Heinrich Rickert, Naturvetenskap och kulturvetenskap, Daidalos, 164 s, ISBN 9789171733955

  Ingår i Respons, s. 42-43, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas; Östling, Johan

  The Humboldtian tradition: origins and legacies

  2014.

 • Bok

  Josephson, Peter; Lundgren, Frans

  Historia som kunskapsform

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Jülich, Solveig

  Colouring the human landscapes: Lennart Nilsson and the spectacular world of scanning electron micrographs

  Ingår i Nuncius, s. 464-497, 2014.

  Open access
 • Artikel, recension

  Jülich, Solveig

  Anna Maria Forssberg och Karin Sennefelt, red., Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur

  Ingår i Lychnos, s. 221-222, 2014.

 • Artikel, recension

  Jülich, Solveig

  Ludmilla Jordanova, The look of the past. Visual and material evidence in historical practice

  Ingår i Lychnos, s. 221-222, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Jülich, Solveig

  Transdisciplinära varianter och strategier: Mediehistoria möter medicinhistoria

  Ingår i Återkopplingar, s. 31-49, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Fem fronter för humanioras försvar

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Essän svävar fritt mellan kunskapsformer: Recension av Arne Melberg, Essä

  Ingår i Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2014.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Gör sociala medier oss friare eller styr de oss?: Recension av Tobias Olsson (red.), Producing the Internet: Critical Perspectives of Social Media

  Ingår i Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  On Humboldtian and Contemporary Notions of the Academic Lecture

  Ingår i The Humboldtian Tradition, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Från universitet till multiversitet

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Humboldt och skriften: Om bildningens mediala förutsättningar

  Ingår i Tysk idealism, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas; Johansson, Per Magnus

  Universitetets utsatthet

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Klockar Linder, My

  Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  "Mellan två kunskapsregimer. Rättsvetenskapen och politiken under 1930- och 40-talet"

  Ingår i Retfærd. Nordic journal of law and justice, s. 54-77-, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Simon

  Temporalization and Professionalization: The Case of Lauritz Weibull and The Swedish Discipline of History

  Ingår i "Regimes of Historicity" in Southeastern and Northern Europe, 1890-1945, s. 101-119-, 2014.

 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  Hitler for all: popular cultural perspectives on Nazi Germany, Second World War and the Holocaust

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 120-123, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Levin, Pia; Bucken-Knapp, Gregg; Karlsson Schaffer, Johan

  Comrades, Push the Red Button!: Prohibiting the Purchase of Sexual Services in Sweden but not in Finland

  Ingår i Negotiating Sex Work, s. 195-217, 2014.

 • Artikel, recension

  Lundgren, Frans

  Instituting reform: The social museum of Harvard university 1903–1931

  Ingår i History of Photography, s. 103-104, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Lundgren, Frans

  Sundbärg, Gustav

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 241-247, 2014.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lundgren, Frans; Peter, Josephson

  Historikernas roll i dagens samhälle

  Ingår i Respons, s. 12-13, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordblad, Julia

  Bortom det kvantitativa?: Historiska perspektiv på värderingen av natur och kultur

  Ingår i Kulturarv i samhällsplaneringen, s. 21-36, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nygren, Emma

  Ivar Kreuger: Det svenska snillet i världserövrarens händer

  Ingår i Svensk snillrikhet?, s. 55-74, 2014.

 • Artikel, recension

  Persson, Mathias

  Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800

  Ingår i European history quarterly, s. 153-155, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Persson, Mathias

  Mediating the Enemy: Prussian representations of Austria, France and Sweden during the Seven Years War

  Ingår i German History, s. 181-200, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Den vetenskapliga rationalitetens materiella kultur

  Ingår i Fråga föremålen, s. 161-170, 2014.

 • Artikel, recension

  Tistedt, Petter

  Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren, red., Social science in context

  Ingår i Lychnos, s. 218-219, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  United in Separation: The Inventions of Gel Filtration and the Moral Economy of Research in Swedish Biochemistry, ca. 1950-1970

  Ingår i Science in Context, s. 249-274, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Vetenskapens ansikte

  Ingår i Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok, s. 181-203, 2014.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Legitimizing ESS: Big Science as a Collaboration across Boundaries

  Ingår i Isis, s. 868-869, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Urtidsgrå augustidagar: Hans Larssons diktning och första världskriget

  Ingår i Populär Poesi, s. 19-24, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Östling, Johan; Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas

  The Humboldtian tradition and its transformations

  Ingår i The Humboldtian tradition, 2014.

 • Övrigt

  Ahlbäck Öberg, Shirin; Bennich-Björkman, Li; Ellegren, Hans; Karlsson, Christer et al.

  Om universitetet blir aktiebolag

  2013.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ahlbäck Öberg, Shirin; Bennich-Björkman, Li; Karlsson, Christer; Rider, Sharon et al.

  MOOCs-studenter bildar B-laget

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2013.

  Open access
 • Övrigt

  Anrup, Roland; Fareld, Victoria; Fornäs, Johan; Frisk, Sylvia et al.

  Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén

  2013.

 • Artikel, recension

  Bergwik, Staffan

  Philip Ball Curiosity: How Science became interested in everything

  Ingår i Lychnos, 2013.

 • Konferensbidrag

  Bergwik, Staffan

  The scientific home in transit: Circulating a gendered family life in early twentieth-century physics and chemistry

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Bergwik, Staffan

  Kunskapskulturer: Överföringar mellan kulturforskning och vetenskapsstudier

  Ingår i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2013.

 • Konferensbidrag

  Bergwik, Staffan

  A shared yearning for discoveries: Sven Hedin and the circulation of curiosity in the early twentieth century

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bergwik, Staffan

  Humanvetenskaperna och den sammansatta världen

  Ingår i Till vilken nytta?, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Bergwik, Staffan

  Vad ska vi göra med mormors glasögon?

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2013.

 • Artikel, recension

  Bergwik, Staffan

  Review of Lykknes Annette, Opitz, Donald & Van Tiggelen Brigitte (eds) For Better or for Worse: Collaborative Couples in the Sciences

  Ingår i Isis, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Björkman, Maria

  Vi vet för lite om steriliseringarna

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2013.

 • Artikel, recension

  Björkman, Maria

  Reproduction by Design: Sex, Robots, Trees, and Test-Tube Babies in Interwar Britain

  Ingår i Technology and culture, s. 415-417, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Brobjer, Thomas

  Friedrich Nietzsche: samlade skrifter.  Band 8, Sena skrifter, 2013

  2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Danell, Rickard; Larsson, Anna; Wisselgren, Per

  Social science in context: historical, sociological, and global perspectives

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  Is a New Life Possible?: Deleuze and the Lines

  Ingår i Deleuze Studies, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  de Miranda, Luis

  Is a New Life Possible?: Deleuze and the Lines

  Ingår i Deleuze Studies, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Självständig eller isolerad?: Om samverkan i forskarutbildningen

  Ingår i Till vilken nytta?, s. 103-110, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Katastrofens tid: Pompeji, Johnstown, Fukushima

  Ingår i Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis, s. 9-23, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Ekström, Anders

  Kulturella perspektiv: Tema: Tvärgående kulturforskning

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  I mellanrummen: Tvärgående kulturforskning - en inledning

  Ingår i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, s. 3-5, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Johannisson, Karin; Sörlin, Sverker

  Kunskapspolitik för ett hållbart samhälle

  Ingår i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, s. 61-66, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Har studenterna fel?

  Ingår i Tydningen, s. 6-9, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fors, Hjalmar

  The knowledge and skill of foreigners: Projectors and experts at the early modern Swedish Board of Mines

  Ingår i Staat, Bergbau und Bergakademie, s. 53-62, 2013.

 • Övrigt

  Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas

  Centrala värden går förlorade

  2013.

 • Övrigt

  Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas

  Det var Thomas, inte Tomas

  2013.

 • Övrigt

  Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas

  En princip värd att försvara

  2013.

 • Artikel, recension

  Frangsmyr, Carl

  University of Oslo from 1811-2011, vol 3, In the research age from 1911-1940.

  Ingår i Historisk Tidsskrift, s. 470-473, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Tore

  Ingenjören och moralen - ett perspektiv hos Jules Verne

  Ingår i Deshima 3:2013, Revue d´histoire globale des pays du Nord. Le Nord à la Mélanges offerts à Jean-Francois Battail, s. 133-143, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Frängsmyr, Tore

  Johannes Bureus och legenden om Bure kloster

  Ingår i Skelleftebygden: Tidning för lokalhistoria, s. 12-15, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Sublime History, Traumatic Experience: a Discussion of Herman Paul's Hayden White

  Ingår i Storia della Storiografia, s. 131-140, 2013.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  En viktig diskussion saboteras av indignation

  Ingår i Respons, s. 46-48, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  Historien om Sverige

  Ingår i Ledungen: Aktuellt från Stockholms läns hembygdsförbund, s. 14-16, 2013.

 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Recension av Theodore W. Pietsch, Trees of life. A visual history of evolution, Johns Hopkins University Press, 2012

  Ingår i Lychnos, s. 310-311, 2013.

  Open access
 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Recension av Nadia Abu El-Haj, The genealogical science. The search for Jewish origins and the politics of epistemology, Chicago University Press, 2012.

  Ingår i Lychnos, s. 289-290, 2013.

  Open access
 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Genetic diaspora, genetic return: Reviewing Nadia Abu El-Haj, The genealogical science. The search for Jewish origins and the politics of epistemology, University of Chicago Press, 2012

  Ingår i Studies in History and Philosophy of Science Part C, s. 439-442, 2013.

 • Artikel, recension

  Hellström, Petter

  Review of: PIETSCH, T. W. Trees of life. A visual history of evolution. The Johns Hopkins University Press, Baltimore: 2012.

  Ingår i Archives of Natural History, s. 184-185, 2013.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter; Svanberg, Fredrik

  Krigarkonungen och kåldolmarna

  Ingår i Svenska Dagbladet (Under strecket), 2013.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Holmqvist, Bosse; Hellström, Petter; Levin, Pia

  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria

  2013.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Är det mediet som styr?: Recension av Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800/2000

  Ingår i Göteborgs-Posten, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  De högre studiernas känslohistoria: En kartläggning och analys

  Ingår i Forskning pågår – utbildningshistoria, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  "Humanioras kris": Igår, idag, i morgon

  Ingår i Till vilken nytta?, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas; Forser, Tomas

  Förord

  Ingår i Till vilken nytta?, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Karlsohn, Thomas; Forser, Tomas

  Till vilken nytta?: En bok om humanioras möjligheter

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klockar Linder, My

  Också kulturarbetare: Bilder och begreppsliggöranden i sextiotalets kulturdebatt

  Ingår i Löftet om lycka, s. 225-243, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Från ung rabulist till humanioras starke man: Ideal och legitimitetsstrategier hos den unge Erik Lönnroth

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 145-173, 2013.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Leppänen, Katarina

  Mellan det nationella och det internationella: Nationalitetsfrågan, kvinnorna och Nationernas förbund

  Ingår i Internationella relationer, s. 235-249, 2013.

 • Artikel, recension

  Leppänen, Katarina

  Ta tanke

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 131-133, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Leppänen, Katarina

  Political dimensions in Aino Kallas's texts

  Ingår i Journal of Baltic Studies, s. 527-539, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Leppänen, Katarina

  RELIGION AND FEMALE SEXUALITY: BECOMING A SUBJECT THROUGH THE DENIAL OF PLEASURE IN KATE O'BRIEN'S THE ANTE-ROOM AND ELIN WÄGNER'S SILVERFORSEN

  Ingår i Women's Studies Inter-Disciplinary Journal, s. 782-799, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Anders

  Kemi, pedagogik och lite estetik: Om sinneskunskap i naturvetenskaplig undervisning och forskning runt sekelskiftet 1900

  Ingår i Löftet om lycka, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Frans

  Making society a public matter: A cultural history of the social sciences' politico-didactics

  Ingår i Social science in context, s. 64-77, 2013.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lundgren, Frans

  The politics of participation: Francis Galton's Anthropometric laboratory and the making of civic selves

  Ingår i British Journal for the History of Science, s. 445-466, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Frans; Josephson, Peter

  Efterlyses: humanistisk självreflektion

  Ingår i Till vilken nytta?, s. 173-180, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Manga, Edda

  History of Ideas at the End of Global Dominance

  Ingår i What is Theory?, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Martin, Benjamin George

  'European Literature' in the Nazi New Order: The Cultural Politics of the European Writers' Union, 1941-3

  Ingår i Journal of contemporary history, s. 486-508, 2013.

 • Artikel, recension

  Orrje, Jacob

  Recension av David Dunér, "Tankemaskinen. Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia"

  Ingår i Scandia, s. 150-151, 2013.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Ström, Per; Frängsmyr, Carl

  Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättigheter tio år

  2013.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Thorsén, David

  Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Tistedt, Petter

  Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet

 • Artikel, recension

  Tistedt, Petter

  Olof Petersson, Herbert Tingsten - Vetenskapsmannen

  Ingår i Respons: recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Upptäckten av norrskenets magnetiska natur: En forskningspolitisk episod från frihetstiden

  Ingår i Kungl. humanistiska vetenskapssamfundets i Uppsala årsbok, s. 59-77, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Science in transit: Enlightenment research policy and astronomy in Sweden

  Ingår i The journal of astronomical data, s. 21-32, 2013.

 • Övrigt

  Widén, Per

  Osynliggjorda orsaker – ofullständigheter i Svenska nationalmuseer

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Widén, Per

  Odin and the Charleses: A Royalist Monument That Never Came to Pass

  Ingår i Konsthistorisk Tidskrift, s. 322-338, 2013.

 • Övrigt

  Östh Gustafsson, Hampus

  Holocaust Memory Today (Conference report)

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Krigets historiografiska funktion: Framställningar av krig i svensk historieskrivning 1747–1857

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 33-68, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Gunnar Aspelin och historismens kris: En filosofs envig med historietänkandets problem

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 23-40, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Historiens återkomst: En rik läromästare

  Ingår i Uttryck, s. 44-45, 2013.

 • Övrigt

  Agrell, Beata; Azar, Michael; Castro, Andrea; Fareld, Victoria et al.

  Ett laglöst tillstånd

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  The great future debate and the struggle for the world

  Ingår i American Historical Review, s. 1411-1430, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Beckman, Jenny

  The Swedish Taxonomy Initiative: Managing the boundaries of “Sweden” and “Taxonomy"

  Ingår i Scientists and scholars in the field, s. 395-414, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Bergwik, Staffan

  Astronauten som kom ut ur garderoben efter döden

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2012.

 • Artikel, recension

  Bergwik, Staffan

  Anne Kristin Børresen: Bergtatt. Johan H. L.Vogt. Professor, rådgiver og familiemann.Trondheim:Tapir akademisk forlag, 2011.368 s. ISBN 978-82-5192-828-1, hft.

  Ingår i Lychnos, s. 278-279, 2012.

 • Artikel, recension

  Björkman, Maria

  Reproduction by Design: Sex, Robots, Trees, and Test-Tube Babies in Interwar Britain by Angus McLaren (review)

  Ingår i Technology and culture, s. 415-417, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brobjer, Thomas

  Nietzsche’s Early Writings

  Ingår i A Companion to Friedrich Nietzsche, s. 24-47, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brobjer, Thomas

  Nietzsche’s Last View of Science

  Ingår i Nietzsches Wissenschaftsphilosophie:, s. 39-54, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Drakman, Annelie

  ”Alla mina bemödanden hafva strandat emot okunnigheten, lågheten och egennyttan”: Hur allmogen beskrevs av provinsialläkare i Sverige 1840–1900 och fyra funktioner av dessa beskrivningar

  Ingår i Lychnos, s. 33-52, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Drakman, Annelie

  Smuts – fara eller skydd?: En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal.

  Ingår i Socialmedicinsk Tidskrift, s. 54-61, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Drakman, Annelie; Haffenden, Chris; Hellström, Petter; Levin, Pia et al.

  Humaniora har mer än en roll att spela: Är humaniora lönsamt? Ska det vara lönsamt? Fem doktorander funderar över sin och samhällets framtid

  Ingår i Respons, s. 14-15, 2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Katastrofen väcker liv i gemenskapen

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Exhibiting disasters: Mediation, historicity and spectatorship

  Ingår i Media Culture and Society, s. 472-487, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Förödelsens utopi

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2012.

 • Bok

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle

  Norstedts Förlag, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  The Svedberg, "Fragment": Urval och inledning

  Ingår i Nya professorer, s. 5-94, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Universitetshuset 125 år: Med rektor Carl Yngve Sahlins tal vid dess invigning

  Ingår i Doktorspromotionen fredag 1 juni 2012, s. 9-34, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Tore

  Peking Man: New Light on an Old Discovery

  Ingår i A Master of Science History: Essays in Honor of Charles Coulston Gillispie, s. 49-62, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Tore

  Carl Linnaeus: Botanist who Named the Natural World

  Ingår i The Scientists: An Epic of Discovery, s. 194-201, 2012.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Historia är mer riksdag än domstol

  Ingår i Respons, s. 61-62, 2012.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Vår tid är rädd för det avslutade

  Ingår i Respons, s. 71-72, 2012.

 • Artikel, recension

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Recension av Peter P Icke, Frank Ankersmit's Lost Historical Cause

  Ingår i Lychnos, s. 265-266, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Natur och historia i historikers självbiografier

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 191-217, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  Darwin and the Tree of Life: The roots of the evolutionary tree

  Ingår i Archives of Natural History, s. 234-252, 2012.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Holmqvist, Bosse; Hellström, Petter; Levin, Pia

  Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Iordanoglou, Dimitrios; Persson, Mats

  Tidigare än, men ändå samtida: Om det förflutna i antik grekisk historieskrivning

  Ingår i Lychnos, s. 93-134, 2012.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Internet mognar – och det måste diskussionen också göra: Recension av Roland Heikerö, Internets mörka sidor, Fredrik Alverén, Såld på nätet, Pelle Snickars & Pelle Strömberg (red), Myten om internet

  Ingår i Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2012.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Det finns skäl för humanioras deppighet: Recension av Sverker Sörlin & Anders Ekström, Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle och Bengt Kristensson Uggla, Gränspassager: Bildning i tolkningens tid

  Ingår i Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2012.

 • Bok

  Karlsohn, Thomas

  Originalitetens former: Essäer om bildning och universitet

  Daidalos, 2012.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Recension av Carl-Göran Heidegren, Ernst och Friedrich Georg Jünger: Två bröder ett århundrade

  Ingår i Lychnos, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Den akademiska friheten och universitetets uppgift

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Idén om tolerans: Några anmärkningar

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2012.

 • Rapport

  Kihlberg, Jakob

  Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65)

  2012.

  Open access
 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  "Hur historia blev kärnämne",Recension av Michael Hallenius Clio räddar världen, Respons 2012:6

  Ingår i respons - recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2012.

 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  Recension av Klas Åmark & Gunnar Artéus (red.) ”Historieskrivningen i Sverige”, Lychnos 2012

  Ingår i Lychnos, s. 261-262-, 2012.

 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  CRITIQUE AND MORALITY.CONSENSUS AND DISSENT IN POST-REVISIONIST SOVIET STUDIES

  Ingår i Baltic Worlds, s. 78-79-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Normer och moral: Genmäle till Rolf Torstendahl

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 247-251, 2012.

  Open access
 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  Recension av Janken Myrdal, “The Dovring Saga. A story of academic immigration”, Historisk tidskrift 2012:4

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 731-733-, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Leppänen, Katarina

  Rasförtryck och kvinnokamp

  Ingår i Könspolitiska nyckeltexter, s. 228-232, 2012.

 • Artikel, recension

  Leppänen, Katarina

  Stenhård samtidskritik med vetenskapliga konsekvenser

  Ingår i Finsk tidskrift, s. 56-58, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lettevall, Rebecka; Somsen, Geert; Widmalm, Sven

  Introduction

  Ingår i Neutrality in twentieth-century Europe, s. 1-16, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Anders

  "Teaching technology, industrial knowledge and heritage in Stockholm and Riga"

  Ingår i Industrial Heritage Around the Balticc Sea, s. 45-64, 2012.

 • Rapport

  Lundgren, Frans

  Mediating the welfare state: Social museums, documentary film, and the education of the public in the 1940s

  2012.

 • Artikel, recension

  Lundgren, Frans

  Otto Neurath: Museum and exhibition work

  Ingår i Nordisk Museologi, s. 102-103, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Manga, Edda

  Världsfrånvänd genusforskning?

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2012.

 • Övrigt

  Manga, Edda

  All I Can Forsee Are Battles: Interview with historian Joan Wallach Scott

  2012.

 • Artikel, recension

  Manga, Edda

  Mäns drifter och kvinnors behov: Review of Silje Lundgren, Heterosexual Havana. Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba, Uppsala universitet, 2011

  Ingår i Feministiskt Perspektiv, 2012.

 • Artikel, recension

  Manga, Edda

  Om det samkönade äktenskapets historia: Review of Jens Rydström, Odd couples. A History of Gay marriage in Scandinavia, Aksant, Amsterdam, 2011

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2012.

 • Artikel, recension

  Manga, Edda

  Hundra år av tvåsamhet: Recension av Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, Lund, 2011

  Ingår i Feministiskt Perspektiv, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Nisser, Marie; Isacson, Maths; Lundgren, Anders; Cinis, Andis

  Industrial Heritage Around the Baltic Sea

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nyman, Magnus

  Brev från Luther

  Ingår i Kyrka, kultur, historia, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nyman, Magnus

  Inledning

  Ingår i Enchiridion, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Savin, Kristiina

  En äventyrlig verksamhet: Upplevelser av risk vid svenska gruvor under tidigmodern tid

  Ingår i Fornstora dagar, s. 173-208, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Inventing Coulomb's Law: 'une balance electrique' or the material culture of French enlightened rationality.

  Ingår i Ontology of Artifacts: An Interraction between 'Natural' and 'Artifical' life-world components, s. 397-416, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Sibum, H. Otto

  The Golden Number of the Century: A History of a Scientific Fact.

  Ingår i Philosophical Analysis, s. 103-128, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sten; Bennich-Björkman, Li; Karlsson, Christer; Hermansson, Jörgen et al.

  Hotet mot det breda universitetet

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sten; Karlsson, Christer; Hermansson, Jörgen; Widmalm, Sven

  Bordlägg ny fördelning av resurser

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2012.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  "A superior type of universal civilization": Science as politics in Sweden, 1917-1926

  Ingår i Neutrality in twentieth-century Europe, s. 65-89, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Enkla kvalitetsmått kväver tanken

  Ingår i Respons, s. 34-39, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Demokratisäkra forskningspolitiken

  Ingår i entré, s. 24-24, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Widmalm, Sven

  Auroral Research and the Character of Astronomy in Enlightenment Sweden

  Ingår i Acta Borealia, s. 137-156, 2012.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Turbulence and the power of thought: The Story of the NTNU

  Ingår i Historisk Tidsskrift, s. 453-457, 2012.

 • Artikel, recension

  Widmalm, Sven

  Review: Science for Welfare and Warfare: Technology and State Initiative in Cold War Sweden

  Ingår i Isis, s. 807-808, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Widmalm, Sven; Lettevall, Rebecka; Somsen, Geert

  Neutrality in twentieth-century Europe: Intersections of science, culture, and politics after the First World War

  2012.

 • Övrigt

  Widén, Per

  Tystnad råder om den svenska imperialismen

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Åhrén, Eva

  Studies in the Nervous System, Axel Key and Gustaf Retzius

  Ingår i Hidden Treasure, s. 214-217, 2012.

 • Artikel, recension

  Åhrén, Eva

  The Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzolini. By Rebecca Messbarger

  Ingår i Journal of the history of medicine and allied sciences, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Åhrén, Eva; Sappol, Michael

  The Culture of the Copy: Clorion’s First: Science—Anatomy (1829-30)

  Ingår i Hidden Treasure, s. 42-43, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Jenny

  «Qu'est ce que c'est ce modèle suédois?» Débats constitutifs pour comprendre l'histoire de la social-démocratie suédoise, son modèle et son évolution jusqu'aux élections de septembre 2010.

  Ingår i Histoire@politique, s. 161-175, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Beckman, Jenny

  Pappersgyttja

  Ingår i Eine Naturgeschichte für das 21. Jahrhundert, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Beckman, Jenny

  Collecting Standards: Teaching Botanical Skills in Sweden, 1850-1950

  Ingår i Science in Context, s. 239-258, 2011.

 • Artikel, recension

  Beckman, Jenny

  Recension av Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad og Astrid Wale Aemula lauri: The Royal Norwegian Society of Science and Letters. Sagamore Beach: Science History Publications 2009

  Ingår i Historisk Tidsskrift, s. 271-275, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Beckman, Jenny

  Amatörer, dilettanter, och botanisk arbetsfördelning

  Ingår i Mellom pasjon og profesjonalisme, s. 309-326, 2011.

 • Bok

  Benner, Mats; Widmalm, Sven

  Kunskap

  Liber, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berg, Annika

  Det politiska privatlivet: samarbete, konflikter och kompromisser i Signe och Axel Höjers äktenskap

  Ingår i Par i vetenskap och politik, s. 253-300, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berg, Annika

  'Men om Elin skulle jag velat skriva en hel bok': Om den ofullkomliga vänskapen mellan Elin Wägner, Axel Höjer och Signe Höjer

  Ingår i Könsöverskridande vänskap, s. 235-267, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Berg, Annika; Florin, Christina; Wisselgren, Per

  Par i vetenskap och politik: intellektuella äktenskap i moderniteten

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berg, Annika; Florin, Christina; Wisselgren, Per

  Par i vetenskap och politik

  Ingår i Par i vetenskap och politik, s. 13-43, 2011.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Björk, Maria

  Problemet utan namn?: Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Brobjer, Thomas

  'The Place and Role of Der Antichrist in Nietzsche’s Four Volume Project Umwerthung aller Werthe'. Nietzsche-Studien 40 (2011), 244-255

  Ingår i Nietzsche-Studien, s. 244-255, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brobjer, Thomas H.

  "Politik"

  Ingår i Nietzsche-Lexikon, s. 303-305, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders

  Knowing Audiences, Knowing Media: Performing Publics at the Early Twentieth-Century Fun Fair

  Ingår i History of Participatory Media, s. 20-31, 2011.

 • Rapport

  Ekström, Anders; Boguslaw, Julia; Geschwind, Lars; Stenlås, Niklas et al.

  Humanisterna och framtidssamhället

  2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Ekström, Anders; Jülich, Solveig; Lundgren, Frans; Wisselgren, Per

  History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750–2000

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Lundgren, Frans; Jülich, Solveig; Wisselgren, Per

  Participatory Media in Historical Perspective: An Introduction

  Ingår i History of Participatory Media, s. 1-9, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Därför behöver Sverige reformera sin forskning

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Inledning: Humanisterna och framtidssamhället

  Ingår i Humanisterna och framtidssamhället, s. 1-16, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Sörlin, Sverker

  Tänk stort om humaniora!

  Ingår i Forskningspolitikk: Fagbladet for forskning, hoyere utdanning og innovasjon, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl

  Universitetets historia

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 143-157, 2011.

 • Bok

  Frängsmyr, Carl

  Dag Hammarskjöld och Uppsala universitet

  Acta Universitatis Upsaliensis, 2011.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Frängsmyr, Carl; Lundin, Tom

  SHT:s Stor-Mästare

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Carl; Sandin, Per

  Dynastin Bernadotte och det kungliga riksuniversitetet: Två kungliga besök i Uppsala

  Ingår i Nya professorer, s. 5-36, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Frängsmyr, Tore; Frängsmyr, Carl

  En ny universitetshistorik

  Ingår i Det goda universitetet: Rektorsperioden 2006-2011, s. 355-366, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Människans flykt från naturen i C.S.Sherringtons Man on his Nature

  Ingår i Lychnos, s. 55-73, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Hellström, Petter

  The tree as evolutionary icon: TREE in the Natural History Museum, London

  Ingår i Archives of Natural History, s. 1-17, 2011.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Ingemarsdotter, Jenny

  Ramism, Rhetoric and Reform: An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577–1645)

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannisson, Karin

  Problembarn blir aldrig omoderna

  Ingår i Uppdrag lärare, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Med hallucinationen som kreativt redskap

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Kvinnans storartade revansch: Om kvinnlig melankoli

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Henrietta Lacks i bloggosfären: LifeGene och det informerade samtycket

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Joan Didions ansikte

  Ingår i Vi läser, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Hemligheters lådor, lönnfack och slöjor

  Ingår i Divan: Tidskrift för psykoanalys och kultur, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Ofrihet: Kroppen, könet och makten

  Ingår i Bang. Feministisk kulturtidskrift, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Kvinnan ger orden nytt liv: Om begreppet moderpassion

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannisson, Karin

  Känslans ansikte och ansiktets känsla: om fysionomik: konsten att läsa det inre via det yttre

  Ingår i Passioner, s. 114-133, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Makten över den vassa eggen: Om självskadebeteende

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Gengångare i en skön ny värld: Om bioidentitet

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Kroppsmaktsordningen: Om manskroppen

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Att förstå de apatiska

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Från vällust till frigiditet

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Tekniken som förändrade allt: Recension av Thomas Götselius, Själens medium: Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500

  Ingår i Göteborgs-Posten, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Bildning före Goethes tid: Delar av en tysk begreppshistoria

  Ingår i Språket i historien, historien i språket, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Pedagogik och medier i historiskt perspektiv

  Ingår i Resultatdialog 2011, 2011.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Recension av Clifford Siskin & William Warner (ed.), This Is Enlightenment

  Ingår i Lychnos, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Gadamer, kulturen och ordet

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Humboldt och skriften: Om bildningens mediala förutsättningar

  Ingår i Lychnos, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Om föreläsningen: En akademisk undervisningsform igår och idag

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klockar Linder, My

  Tillbaka till kulturen

  Ingår i Sekelslut, s. 135-154, 2011.

 • Artikel, recension

  Larsson, Simon

  Recension av: Historier. Arton- och nittonhundratalets skönlitteratur som historisk källa. Christer Ahlberger, Henric Bagerius, Carl Holmberg, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Pia Lundqvist, Tomas Nilsson & Brita Planck (red.) Lychnos 2011.

  Ingår i Lychnos, s. 307-308-, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Leppänen, Katarina

  Education for internationalism at the Nordic school for adult education in Geneva 1931–1939

  Ingår i History of Education, s. 635-649, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Lindsten, Jan; Ljungström, Olof; Normark, Daniel

  Karolinska Institutet 200 år: Från ett institut till danande af skickelige fältläkare till ett internationellt väl känt medicinskt universitet

  Ingår i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, Supplement, s. 15-45, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Ljungström, Olof; Normark, Daniel

  Theorell, Axel Hugo Theodor

  Ingår i Encyclopedia of Life Sciences, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Ljungström, Olof; Normark, Daniel

  Gullstrand, Allvar

  Ingår i Encyclopedia of Life Sciences, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Anders

  Industry, science and philosophy: Wilhelm Ostwald and technology

  Ingår i An den Grenzen der Wissenschaft, s. 27-59, 2011.

 • Artikel, recension

  Lundgren, Frans

  Health and Medicine on Display

  Ingår i Medical history, s. 566-567, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Manga, Edda

  Kärleken till Göteborg

  Ingår i Arche, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Manga, Edda

  The Flotilla Effect

  Ingår i Journal of Palestine Studies, s. 117-119, 2011.

 • Övrigt

  Manga, Edda

  Victims and Martyrs

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Nyman, Magnus

  Hva betyr det å vaere tolerant?

  Ingår i St. Olav, 2011.

 • Artikel, recension

  Persson, Mats

  "Historikers ideal och principer 1900–1945": Simon Larsson, "Intelligensaristokrater och arkivmartyrer", anm. av fakultetsopponent Mats Persson

  Ingår i Historisk tidskrift, s. 678-685, 2011.

 • Artikel, recension

  Persson, Mats

  Recension av: Gary Alan Scott & William A. Welton, "Erotic Wisdom: Philosophy and Intermediacy in Plato's Symposium" (Albany, 2010).

  Ingår i Lychnos 2011, s. 317-318, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sibum, H. Otto

  Experiencing Experiment - Gestural Knowledge and Scientific Change in Early 19th Century Victorian Culture" (in Chinese)

  Ingår i Knowledge: Chinese and Western Thoughts, s. 38-55, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Wangefelt Ström, Helena

  Heligt, hotfullt, historiskt : kulturarvifieringen av det katolska i 1600-talets Sverige

  Ingår i Lychnos, s. 29-53, 2011.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Selbstporträt eines Weggefährten: Hans von Euler-Chelpin (1873-1964) und das Dritte Reich

  Ingår i "Fremde" Wissenschaftler im Dritten Reich, s. 438-460, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven

  Vetenskapens vardagsrum

  Ingår i Sammanvävt, s. 188-207, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmalm, Sven; Sörlin, Sverker

  Naturvetenskap som ekonomi

  Ingår i Jordpäron, s. 289-354, 2011.

 • Konferensbidrag

  Widén, Per

  National Museums in Sweden: A History of Denied Empire and a Neutral State

  Ingår i Building National Museums in Europe 1750–2010, 2011.

 • Artikel, recension

  Åhrén, Eva

  The Anatomy Murders: Being the True and Spectacular History of Edinburgh's Notorious Burke and Hare and of the Man of Science Who Abetted Them in the Commission of Their Most Heinous Crimes

  Ingår i Journal of the history of medicine and allied sciences, s. 251-253, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Östh Gustafsson, Hampus

  Friktionernas krig: Albrecht von Lantingshausen och landsättningen vid Lokalaks

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 341-363, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berg, Annika

  En ful vana: Cigaretten och den nya kvinnan i 1930- och 40-talens Sverige

  Ingår i In på bara huden, s. 87-110, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berg, Annika

  Power, Knowledge and Acknowledgement of Expertise: Signe and Axel Höjer's Strategies to Launch Public Health Ideas, 1919-1970

  Ingår i In Experts We Trust, s. 181-221, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Berg, Annika

  A Suitable Country: The Relationship between Sweden's Interwar Population Policy and Family Planning in Postindependence India

  Ingår i Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, s. 297-320, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Björk, Maria

  Folkhemshjärtat: Om en g(l)ömd kultursjukdom

  Ingår i In på bara huden, s. 195-209, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bondestam, Maja

  Revolutionens tid: När svensken gick in i puberteten

  Ingår i In på bara huden, s. 11-25, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Brobjer, Thomas

  'The Origin and Early Context of Nietzsche’s Revaluation of All Values’

  Ingår i Journal of Nietzsche Studies, s. 12-29, 2010.

 • Bok

  de Miranda, Luis

  L'art d'être libres au temps des automates

  Max Milo, 2010.

 • Bok

  Ekström, Anders

  Viljan att synas, viljan att se: Medieumgänge och publik kultur kring 1900

  Stockholmia förlag, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Alla medier är sociala medier

  Ingår i Tvärsnitt, s. 28-31, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders

  Shanghai 2010 – London 1851 – Paris 1798

  Ingår i Företagsminnen, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Anders; Hasselberg, Ylva; Widmalm, Sven

  Skilj på kvalitet och kvantitet i forskningen

  Ingår i Sydsvenska Dagbladet, 2010.

 • Rapport

  Ekström, Anders; Jülich, Solveig; Lundgren, Frans; Wisselgren, Per

  Vetenskapernas mediehistoria – varm eller kall?: En forskningspresentation

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fors, Hjalmar

  von Stockenström, Erik

  Ingår i Svenskt Biografiskt Lexikon, s. 548-553, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Frängsmyr, Carl

  Samvetsäktenskap gjorde slut på universitetens rättskipande

  Ingår i Tvärsnitt, s. 24-27, 2010.

 • Bok

  Frängsmyr, Carl

  Uppsala universitet 1852–1916, Del 1

  Acta Universitatis Upsaliensis, 2010.

  Open access
 • Bok

  Frängsmyr, Carl

  Uppsala universitet 1852–1916, Del 2

  Acta Universitatis Upsaliensis, 2010.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Frängsmyr, Tore

  Minnestalens historia

  Ingår i Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1749-2007, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Frängsmyr, Tore

  Minnestalens historia

  Ingår i För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1749-2007, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Psykiatri och fenomenologi: Om Henrik Sjöbrings ofullbordade psykologi

  Ingår i In på bara huden, s. 129-43, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson Chorell, Torbjörn

  Neurovetenskaper: hjärna och psyke

  Ingår i Medicinen blir till vetenskap, s. 239-267, 2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gustafsson Chorell, Torbjörn; Bondestam, Maja

  In på bara huden: medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson, Tony

  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska institutet under två århundraden

  Ingår i Anatomi:, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gustafsson, Tony

  Mellan pliktuppfyllelse och berättarglädje: En genreanalys av provinsialläkarrapporter från 1800-talets första hälft

  Ingår i In på bara huden, s. 27-44, 2010.

 • Artikel, recension

  Hörnqvist, Mikael

  Machiavelli's Ethics

  Ingår i Renaissance quarterly, s. 955-, 2010.

 • Bok

  Johannisson, Karin

  De kamers van de melancholie: Over angst, verveling en depressie

  Ambo, 2010.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Sanningen om dina sjukdomar

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Döden, begravningen och en kista i rosa

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2010.

 • Bok

  Johannisson, Karin

  Hemligheter: Om det hemlighetsfullas betydelse

  Bonniers, 2010.

 • Artikel, recension

  johannisson, karin

  Hem till den heliga familjen

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Framtiden börjar i klassrummet?: Bråkiga barn som sega strukturer och rörliga diagnoser

  Ingår i Pedagogiska Magasinet, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannisson, Karin

  Kliniken: Medicinens praktik

  Ingår i Medicinen blir till vetenskap, s. 42-83, 2010.

 • Bok

  johannisson, karin

  Melankoliska rum: Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid

  Bonniers, 2010.

 • Artikel, forskningsöversikt

  johannisson, karin

  Modernitet in på kroppen eller: kropp, känslor, sinnen som social arena

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Johannisson, Karin

  Hvordan skabes en diagnose? Et historisk perspektiv

  Ingår i Månedsskr Prakt Laegegern, s. 259-265, 2010.

 • Artikel, recension

  johannisson, karin

  Hälsa som påbjuden livsstil

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Johannisson, Karin

  Hälsa som påbjuden livsstil

  Ingår i Dagens Nyheteer, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannisson, Karin

  Sexualiteten i historien

  Ingår i Sexologi, 2010.

 • Bok

  Johannisson, Karin; Nilsson, Ingemar; Qvarsell, Roger

  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska institutet under 200 år

  Karolinska Institutet University Press, 2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  johannisson, karin; Nilsson, Ingemar; Qvarsell, Roger

  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska institutet under två århundraden

  2010.

 • Bok

  Johannissson, Karin

  Melankoliske rom: Om angst, lede og sårbarhet gjennom tidene

  Cappelen Damm Akademisk, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Ernst Cassirers tal till studenterna

  Ingår i Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Läskritikens innebörd: Bokmissbruk och bildning kring sekelskiftet 1800

  Ingår i I kulturen, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Akademins teknik: En historisk skiss och två frågor

  Ingår i Kunskapens nya världar, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas

  Objektivdrömmar: Ett brottstycke om Walter Benjamin och fotografins idéhistoria

  Ingår i Drömmar, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsohn, Thomas

  Not om Toni Cassirers memoarer

  Ingår i Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2010.

 • Artikel, recension

  Karlsohn, Thomas

  Recension av Robert Darnton, The Case for Books: Past, Present, and Future

  Ingår i Lychnos, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsohn, Thomas; Leffler, Mats; Linton, Johan

  Universitetet och forskningen: Ingemar Nilsson i samtal med Thomas Karlsohn, Mats Leffler och Johan Linton

  Ingår i I kulturen, 2010.

 • Artikel, recension

  Klockar Linder, My

  Recension av Lars Ilshammar, Pelle Snickars & Per Vesterlund (red): "Citizen Schein"

  Ingår i Lychnos, s. 316-317, 2010.

 • Artikel, recension

  Klockar Linder, My

  Recension av Jens Ljunggren, "Inget land för intellektuella: 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella"

  Ingår i Scandia, s. 182-183, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Simon

  Mandarinernas återkomst? Scandia 2010

  Ingår i Scandia, s. 127-135-, 2010.

 • Artikel, recension

  Leppänen, Katarina

  Historier om många Andra

  Ingår i Historisk Tidskrift för Finland, s. 430-433, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Leppänen, Katarina

  Stater drömmer om nationell enhet: männsikor drömmer om tillhörighet

  Ingår i Drömmar, s. 245-253, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Leppänen, Katarina

  Historia och litteratur i identitetsskapande

  Ingår i Finsk tidskrift, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Leppänen, Katarina

  Äitiyden ehdollisuus

  Ingår i Tutkimusmatkoja äitiyteen, s. 66-69, 2010.

 • Övrigt

  Lundgren, Anders

  ”Christian Wilhelm Blomstrand”, ”Svante Arrhenius”, ”Bror Holmberg” , i Cecilia Bergström (red), För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1747-2007 (Stockholm, 2010),  361, 422, 496

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundgren, Frans

  Civic Media: City Exhibitions and the Visual Culture of Community, c. 1900

  Ingår i History of Participatory Media, s. 32-48, 2010.