Avhandlingar

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Alla (doktors- och licentiat-) avhandlingar som författats av personer vid institutionen och som registrerats i DiVA finns i listan nedan. Avhandlingarna listas efter publikationsår och för varje år efter författarnas efternamn.

Publikationer