Publikationer

Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in History of Ideas

Institutionen ger ut skriftserien Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in History of Ideas. För en lista över publikationer i serien, se denna sida.

Publikationer vid Avdelningen för vetenskapshistoria