Vetenskap och modernisering

Kungl. Vetenskapsakademien och kunskapssamhällets framväxt

Projektbeskrivning

Det primära syftet med programmet är att utnyttja den breda kompetens som under de senaste decennierna skapats inom svensk vetenskapshistoria för att studera det moderna kunskapssamhällets historia. Närmare bestämt vill vi ta Kungl. Vetenskapsakademiens historia, från instiftande 1739 fram till idag, som utgångspunkt för att studera de komplicerade processer som lett fram till det moderna kunskapssamhället. Vår fokus på akademin motiveras av den centrala roll den spelat för formerandet av en svensk vetenskap och för hur denna har relaterat till de krafter som danat vårt samhälle.

Programmet samlar en lång rad vetenskapshistoriker som i kraft av sina specialistkompetenser studerar olika tema med anknytning till denna övergripande historia. Forskningsresultat publiceras löpande som vetenskapliga artiklar, men slutprodukten för hela projektet kommer att bli ett större bokverk som tecknar akademins och, sedd genom denna, den svenska vetenskapens historia.

Programmet ska fungera som en samlande kraft för svensk vetenskapshistoria. För att ytterligare stärka denna ambition inkluderar det en serie nationella och internationella konferenser, liksom en programblogg. Det är förlagt till Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. För mer information se denna sida.

(Bild: "Svenska Vetenskapsakademiens årshögtid. Sammankomsten på stora börssalen i Stockholm den 3 april 1877. Tecknad av C. Larsson." Tillhör Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien.)

"Svenska Vetenskapsakademiens årshögtid. Sammankomsten på stora börssalen i Stockholm den 3 april 1877. Tecknad av C. Larsson." Tillhör Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien.
Senast uppdaterad: 2021-06-03