Proveniens i 1800-talets Europa

Forskningspraktik och begrepp

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att undersöka begreppet proveniens och proveniensforskningens uppkomst i 1800-talets Europa, för att på så sätt ganska dessas betydelse. Proveniens är ett föremåls historia berättad genom dess ägarföljd, och proveniensforskning har nyligen getts vetenskaplig status; främst p.g.a. Nazi-Tysklands konststölder är det ett högaktuellt begrepp, och ett inflytelserikt forskningsfält. Däremot har begreppets och forskningens egna historia sällan berörts, vilka därför studeras i detta projekt: genom att analysera Beda Dudíks (Mähren/Österrike), Carl Schirrens (Baltikum/Livland/Ryssland) och Franz Hiplers (Ermland/Preussen) proveniensforskning, cirka 1850–1900. På grund av svenska regenters plundringar under 1600-talet var dessa forskare och deras regioner beroende av historiska källor i utländska arkiv och bibliotek. Detta beroende är centralt för projektets analys av proveniens. Studiens viktigaste källor är de publikationer där Dudík, Schirren och Hipler presenterar sin forskning. I projektet förstås proveniens som en tolkningsprocess, som bestäms genom forskningspraktiker, och kan förändras över tid och rum, eftersom proveniens är beroende av sitt sammanhang. Proveniensbestämning är därmed komplicerat och kan orsaka konflikter. Sammantaget förklarar projektet uppkomsten och betydelsen av proveniens i historien, och är ett viktigt idéhistoriskt bidrag till pågående debatter om proveniens, och till de discipliner där begreppet används.

Svartvit bild av interiören på Gamla riksarkivet på 1940-talet. Lång rad med hyllor och arkivmaterial.
Gamla riksarkivet på 1940-talet

Om projektet

Projektperiod

2021–2023

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond

Senast uppdaterad: 2021-06-03