Politisk representation av framtida generationer

Hållbarhet och det politiska språket, Frankrike 1780–1850

Projektbeskrivning

I en tid av klimatförändringar och allt effektivare teknik får vårt handlande konsekvenser för människor långt in i framtiden. Detta ställer frågor om vårt ansvar för framtida generationer. Många menar att vårt politiska tänkande och system inte förmår ta ansvar för framtida generationer, utan favoriserar nuet till vilket pris som helst. Står hållbarhet i konflikt med andra värden som demokrati och frihet? Denna studie går tillbaka till en viktig tid och plats i det moderna demokratiska tänkandets utveckling: Frankrike i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Under denna tid etablerades ramarna för många av vår tids centrala politiska begrepp, som frihet eller medborgarskap. I studien undersöks användningen av begreppet framtida generationer under denna tid.

Projektet tar avstamp i politiska diskussioner om den franska statens skog – ett hett diskussionämne vid denna tid. Skog växer långsamt, och att planera och sköta den för därför med sig ett långt tidsperspektiv och begrepp om de efterkommande. Diskussionerna om skogsbruk aktualiserade därför olika sätt att förhålla sig till framtida generationer. Undersökningen av hur man föreställde sig framtida generationer i det moderna politiska tänkandets början ger oss ett historiskt perspektiv på olika sätt att föreställa sig vår relation till kommande generationer idag.

Om projektet

Projektperiod

2015–2018

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare
Senast uppdaterad: 2021-06-03