Kulturen i den internationella världsordningen

Kulturella fördrag och uppkomsten av ett globalt kulturbegrepp, 1919-1972

Projektbeskrivning

Projektet utforskar kulturdiplomatins historia och dess idéhistoria genom en storskalig historisk analys av en spännande och närmast outforskad källa: kulturella fördrag mellan stater. Kulturella fördrag – diplomatiska avtal om mellanstatliga utbyten inom det ”kulturella” fältet – utvecklades i Europa efter första världskriget och blev den fjärde vanligaste typen av bilaterala avtal under 1900-talet, signerade av länder runtom i världen. Projektet belyser denna viktiga diplomatiska innovationens historia som ett sätt att förstå hur ”kulturella relationer” blev en allt viktigare del av 1900-talets internationella system. Med hjälp av dessa unika källor utforskar projektet även hur själva begreppet ”kultur” växte fram som ett nyckel-begrepp inom internationella relationer. Eftersom varje fördrag krävde att diplomater enades om vad ”kultur” var, och i vilken grad stater borde främja eller reglera kulturen, erbjuder fördragen insyn i en långvarig, transnationell förhandling om kulturens roll och betydelse i det internationella samhället. I samarbete med Humlab vid Umeå universitet använder projektet digitala metoder för kvantitativ, nätverks- och textanalys av en stor mängd av världens bilaterala kulturfördrag under 1900-talet.

Co-occurrence network of terms in a sample of cultural treaties, visualization by Fredrik Norén, Humlab, 2019 (detail)
Co-occurrence network of terms in a sample of cultural treaties, visualization by Fredrik Norén, Humlab, 2019 (detail)
Senast uppdaterad: 2021-06-03