Homo elector

Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden

Projektbeskrivning

Med empirisk utgångspunkt i den svenska mellankrigstiden kommer detta projekt att utforska hur kategorin ”väljare” formades mellan politik, samhällsvetenskap och reklam: från politiska debatter och valstatistiska studier till utformningen av valreklam. Framför allt är projektet avsett att frilägga de sätt som väljarnas åsikter uppmuntrades, kategoriserades och bedömdes i exempelvis debatter, folkbildning, vetenskapliga studier och valkampanjer. Undersökningen handlar om hur lösningar utformades på demokratins grundläggande problem: hur kan ”folket” representeras på ett politiskt legitimt sätt? Omkring denna fråga fanns ett transnationellt utbyte som gör det möjligt att utforska hur det moderna Sverige växte fram i ett internationellt sammanhang.

(Bild: Valdag och vallokal 1942. Upphovsman: Andersson (SvD). Publicerad av Stockholms stadsmuseum.)

Valdag. Folk på väg att in i vallokal för att rösta. Partifunktionärer från bland andra Folkpartiet står och delar ut valsedlar. Publicerad av Stockholms stadsmuseum. Upphovsman: Andersson, (SvD).

Om projektet

Projektperiod

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Petter Tistedt (projektledare)

Senast uppdaterad: 2021-06-03