Från fakta till identitet

Föränderliga folkhälsostrategier och den svenska aidsinformations-
affischen som medium 1987–1994

Projektbeskrivning

De svenska aidsinformationskampanjerna är en ovanligt rik men understuderad del av det sena 1900-talets svenska medicin- och mediehistoria. Projektets syfte är dels att fördjupa kunskaperna om den svenska aidshistorien i allmänhet och den svenska aidsdebattens mediala historia i synnerhet, och dels – att med hiv/aids och de nationella informationskampanjerna som exempel – beskriva och analysera hur förmedlandet av hälsobudskap förändrats över tid med fokus på affischmediet och 1900-talets sista två decennier.

(Bild: Affisch beställd av Aidsdelegationen 1990. Producerad av reklambyrån B.R.O. Del av projektets källmaterial.)

Affisch beställd av Aidsdelegationen 1990. Producerad av reklambyrån B.R.O.

Om projektet

Projektperiod

Finansiär

Ridderstads stiftelse

Forskare

David Thorsén (projektledare)

Senast uppdaterad: 2021-06-03