De högre studiernas känslohistoria

Projektbeskrivning

Detta projekt undersöker känslornas historia med särskilt fokus på den högre utbildningen. Projektets bakgrund finns i vår egen tid. Under de senaste åren har diskussionen om den högre utbildningens mål och mening varit intensiv. Särskilt i kölvattnet av Bolognaprocessen har det i många länder uppstått en livlig debatt om undervisningen i den högre utbildningen. Livet vid universitetet i vår tid sägs ha blivit en emotionellt likgiltig och mekanisk process. Sådana påståenden utgör en skarp kontrast till dem som återfinns i den utbildningspolitiska debatten för tvåhundra år sedan. Under perioden kring sekelskiftet 1800 fick nämligen universitetsstudierna en ny och stark emotionell laddning. De tidigare ofta mer avkylda och likgiltiga attityderna till universitetsstudier tycks ha givit vika för starkare känslor av kärlek till sanningssökandet och livet vid universitetet. Många tydliga belägg för den nämnda förändringen finns i den tyska miljön och i dess debatter om högre utbildning och forskning. Projektet ”De högre studiernas känslohistoria” är inriktat på att kartlägga och analysera dessa debatter. Det innebär också att källmaterialet tolkas i relation till en bredare utveckling där känslorna får en ny kulturell funktion i det begynnande 1800-talets kultur. Projektet knyter därmed an till de perspektiv och tillvägagångssätt som utvecklats inom forskningsfälten universitetshistoria och känslohistoria. Denna kombination utgör en ny riktning inom studiet av den högre utbildningens historia.

Om projektet

Projektperiod

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Thomas Karlsohn (projektledare)

Senast uppdaterad: 2021-06-03