Bruna nätverk

Bruna nätverk bland svenska intellektuella under mellankrigstiden och andra världskriget

Projektbeskrivning

Projektet undersöker kunskapsförmedling mellan Sverige och Tyskland under den nationalsocialistiska perioden (1933-1945). Den kommer att undersökas utifrån nätverk mellan tyskvänliga svenska akademiker och journalister, vilka kan antas ha stått för en väsentlig del av kunskapsimporten från Tyskland. De svenska nätverken identifieras utifrån ett antal kända protyska grupperingar, medlemslistor från tyskvänliga organisationer etc. Projektet kommer utifrån kunskap om de “bruna nätverken” att undersöka de demokratiska värdenas status inom journalistik och vetenskap samt idealbildning kring journalistisk och akademisk utbildning.

(Bild: Affischering i Uppsala 1935, publicerad av Uppsala universitetsbibliotek)

Affischering i Uppsala 1935, publicerad av Uppsala universitetsbibliotek

Om projektet

Projektperiod

2013–2015/16

Finansiär

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Forskare

Maria Björkman

Olof Ljungström

Patrik Lundell (projektledare)

Sven Widmalm (projektledare)

Senast uppdaterad: 2021-06-03