Acting Out Disease (ActDisease)

Hur patientorganisationer formade den moderna medicinen

Projektbeskrivning

ActDisease finansieras med ett ERC Starting Grant och leds av Ylva Söderfeldt. Projektet undersöker patientorganisationernas framväxt och centrala roll inom 1900-talets medicinska landskap. Dessa organisationer inkluderar allergiförbund som drev på erkännandet av deras åkomma som en somatisk sjukdom runt 1900, diabetesföreningar som hjälpte till att möjliggöra avancerad egenvård sedan 1930-talet och organisationer för neurologiska sjukdomar som samordnade rehabiliteringsresurser på 1950-talet. ActDisease studerar hur de därmed omformade medicinska begrepp och roller, och bidrog till att utöka räckvidden för medicinska tankesätt.

ActDisease kommer studera detta genom en storskalig, jämförande historisk studie av patientorganisationer i Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, med en kombination av distans- och närläsning av källorna. Patientorganisationernas tryckta medier kommer att digitaliseras och analyseras med databaserade textanalysmetoder anpassade för fragmenterade och heterogena källmaterial och vetenskapshistoriska forskningsfrågor.

Fotografi ur Diabetes-Journal som visar flera ungdomar som tar insulin med titeln "In Gemeinschaft ist das Spritzen fast ein Spaß" (sv. "I sällskap är det nästan roligt att ta insulin").
Bildkälla: Diabetes-Journal 10 (1983), S. 446
Senast uppdaterad: 2023-02-11