Medicinhistoriskt nätverk

Medicinhistoriskt nätverk är ett nätverk för forskare och doktorander som arbetar med eller är intresserade av forskning med medicinhistorisk inriktning. Med ”medicinhistoria” förstår vi ett brett historiskt forskningsfält som anknyter till och berikas av en rad olika discipliner och områden. Vi välkomnar också personer verksamma inom musei- och kulturområdet att delta i nätverket, liksom personer som är baserade i andra länder än Sverige. Nätverket koordineras av Solveig Jülich och Annika Berg.

Till nätverket hör en Facebookgrupp, och en e-postlista. Som deltagare kan du använda dessa forum för diskussion kring medicinhistoria och angränsande områden inom forskning, undervisning och utställningsverksamhet, samt för att skicka ut information till andra medlemmar. Anmälan till epostlistan görs via denna sida.