Lärdomshistoriska samfundet

Lärdomshistoriska samfundet skapades 1934 av Johan Nordström, den förste professorn i idé- och lärdomshistoria. Dess främsta uppgift är att ge ut årsboken Lychnos, som är en av världens äldsta publikationer inom idé-, medicin- och vetenskapshistoria. Läs mer på samfundets hemsida.

Vid samfundets årsmöte delas, sedan 1984, Johan Nordströms och Sten Lindroths pris ut.

Lychnos - Oljelampa