Forskningsseminariet

Institutionens högre seminarier hålls vanligen på tisdagar och arbetsseminarier på torsdagar, i båda fallen kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.

De högre seminarierna inkluderar forskningsseminarieserien hos Avdelningen för vetenskapshistoria. Oftast är dess presentationer och efterföljande diskussioner på engelska. Vid arbetsseminarierna diskuteras i förväg utskickade texter av typen ”work in progress” av inbjudna gäster eller av institutionens egna forskare.

Vissa arbetsseminarier fokuserar på medicinhistoria, som är en av institutionens starkaste vetenskapliga profiler. Dessa seminarier är en del av den ordinarie seminarieserien och riktar sig till samtliga på institutionen liksom till alla andra intresserade.

För aktuella forskningsseminarier och andra evenemang, gå till sidan Kalendarium.

Övriga seminarier av intresse