Forskningsprojekt

Institutionen har en stor bredd bland sina pågående forskningsprojekt. Kronologiskt sträcker de sig från 1600-talets kontakter med Asien till nutida frågor om mänsklig reproduktion inom medicinen. Mer information om pågående projekt finns nedan.

Information om enskilda medarbetares forskningsintressen finns på personliga hemsidor som nås via sidan Personal.

Projekt markerade med "(AfV)" hör till Avdelningen för vetenskapshistoria.