Forskningsområden

Gemensamt för forskningen vid institutionen är att den behandlar dynamiken kring samhällets kunskapsinstitutioner. Kunskapsbildning och kunskapscirkulation – om naturen, den mänskliga kroppen och kulturen – är central i framväxten av de moderna samhällena. Vi har såväl stor bredd som ett antal särskilda profilområden. Kronologiskt ligger tyngdpunkten på perioden från 1700-talets början till vår tid, och geografiskt är kompetensen störst på Väst- och Nordeuropa.

Fem viktiga forskningsområden

Mer utförliga beskrivningar av fem områden där det finns särskilt stark kompetens bland institutionens forskare finns i bildlänkarna nedan.