Forskning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Forskning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. För närvarande är ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander (information om forskar-
utbildningen
).

Forskningsseminariet är en vital del av verksamheten. Varje vecka hålls arbetsseminarier kring projekt som genomförs vid institutionen och inbjudna gäster presenterar egen forskning. Vi anordnar regelbundet nationella och internationella workshops och konferenser. Att initiera och delta i nätverk och olika former av samarbeten är ett väsentligt inslag i vårt arbete. Till institutionen hör Avdelningen för vetenskapshistoria som är knuten till Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria. Under sidan Forskningsområden hittar du fem områden där det finns särskilt stark kompetens bland institutionens forskare.

Nära knutet till institutionen är Lärdomshistoriska samfundet och vid samfundets årsmöte delas, sedan 1984, Johan Nordströms och Sten Lindroths pris ut.