Forskning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Forskning

Institutionen är landets största i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. För närvarande är ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander (information om forskarutbildningen).

Forskningsseminariet är arbetsseminarier kring pågående projekt vid institutionen och inbjudna gäster presenterar egen forskning. Vi anordnar regelbundet nationella och internationella workshops och konferenser.

Institutionen är ansvarig för Johan Nordströms och Sten Lindroths pris som sedan 1984 delats ut till bästa svenska avhandling inom forskningsområdet.

Sex viktiga forskningsområden

Forskningen vid institutionen behandlar samspelet mellan idéer och vetenskap i formeringen av samhälleliga institutioner, makt och kultur. Kunskapsbildning och kunskapscirkulation – om naturen, den mänskliga kroppen, hälsa, beteenden, ekonomi och kultur – är central i framväxten av de moderna samhällena. Vi intresserar oss också för det politiskas framväxt, struktur och innehåll och för ideologi, doktrin och subjektivitet. Miljö- och globalhistoria är växande områden för oss. Vår forskning täcker en bred kronologisk ansats och geografisk rymd från det nationella till det globala, även om vår kompetens är störst på Väst- och Nordeuropa.

Senast uppdaterad: 2022-11-24