Forskning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Forskning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. För närvarande är ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander (information om forskarutbildningen).

Forskningsseminariet är arbetsseminarier kring pågående projekt vid institutionen och inbjudna gäster presenterar egen forskning. Vi anordnar regelbundet nationella och internationella workshops och konferenser.

Institutionen är ansvarig för Johan Nordströms och Sten Lindroths pris som sedan 1984 delats ut till bästa svenska avhandling inom forskningsområdet.

Sex viktiga forskningsområden

Mycket av forskningen vid institutionen behandlar dynamiken kring samhällets kunskapsinstitutioner. Kunskapsbildning och kunskapscirkulation – om naturen, den mänskliga kroppen och kulturen – är central i framväxten av de moderna samhällena. Kronologiskt ligger tyngdpunkten på perioden från 1700-talets början till vår tid, och geografiskt är kompetensen störst på Väst- och Nordeuropa.