Workshop - Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

Fakultetsövergripande workshop om Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

Bakgrund

Medicinsk humaniora har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa och farmaci. Internationellt är området väletablerat och under senare år har forskargrupper, miljöer och nätverk inom medicinsk humaniora initierats i Sverige.

Syfte

Syftet med denna workshop är att inventera pågående aktiviteter vid Uppsala universitet inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap likaväl som andra relevanta fält (även om dessa inte beskrivs med termen), att skapa ett nätverk av personer som forskar och undervisar inom detta område, samt att diskutera och planera gemensamma aktiviteter. Målet är att grunda ett Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Utformning

Workshopen består av korta föredrag där alla deltagare ges möjlighet att presentera sitt arbete, och av diskussioner kring området och planering av framtida aktiviteter. Ett detaljerat program kommer att skickas ut omkring en vecka i förväg.

Var och när?

Torsdagen den 14 april, 13.15-17.00 i Rausingrummet (Engelska Parken, Humanistiskt centrum, hus 6, rum 3025)

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 mars till francis.lee@idehist.uu.se. Ange om du vill hålla en presentation och vad rubriken är. Det går fint att delta utan presentation men vi behöver en anmälan för att veta om lokalen räcker till. Kan du inte delta i workshopen men vill vara med i nätverket får du gärna skicka ett mejl där du kort berättar vem du är och vad du gör.

Program

Nedladdningsbart program
 

 • 13:15-13:30 VÄLKOMNA: Medicinsk humaniora och Samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, Solveig Jülich
 • 13:30-13:40 Using emotions at the Museum of Medicine: the making of doctors, caretakers and patients, Cecilia Rodéhn & Hedvig Mårdh
 • 13:40-13:50 Kroppar i transformation. Mänskliga embryon/foster i museisamlingar och deras sociala världar, Helena Franzén
 • 13:50-14:00 ’Antropologisk medicin’ – vad är det bra till? Birgitta Essén
 • 14:00-14:10 Democracy and vaccination uptake: a complex friendship, Rafael Ahlskog
 • 14:10-14:20 Infektioner för cineaster, Björn Olsen
 • 14:20-14:30 Religion och hälsa, Valerie DeMarinis & Andreas Önver Cetrez
 • 14:30-14:40 International medical migration, Hannah Bradby
 • 14:40-14:50 Informationsbeteende, användning och ickeanvändning av e-hälsotjänster, Isto Huvila
 • 14:50-15:00 När blir vikten ett problem? Medicinska och sociokulturella perspektiv på barnfetma, Paulina Nowicka
   
 • 15:00-15:30 KAFFEPAUS
   
 • 15:30-15:40 Presentation av Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU), Erik Grönqvist
 • 15:40-15:50 Making early modern medicine. Reconstructing Hiärne's Testament/Swedish bitters. Nils-Otto Ahnfelt
 • 15:50-16:00 Health, Politics and Culture in Africa, Eren Zink
 • 16:00-16:10 Mot en kritisk dietetik, Nicklas Neuman & Elin Lövestam
 • 16:10-16:20 Multiple knowledge systems in public health: indigenous health care, Beth Maina Ahlberg
 • 16:20-16:30 The Rise of Infodemiology: The Effects of Big Data on Disease Surveillance, Francis Lee
 • 16:30-17:00 DISKUSSION: Hur vill vi att Forum för medicinsk humaniora ska organiseras? Solveig Jülich & Francis Lee
Senast uppdaterad: 2023-03-16