Bakgrund och syfte

Evidensbaserad medicin lanserades i början av 1990-talet som begrepp. Idén var att styra vården med "bästa tillgängliga kunskap". Men begreppet evidensbasering reser många frågor som är av medicinsk, samhällelig och humanistisk vikt. Exempelvis: Vilka metoder är det egentligen som är evidensbaserade? Hur kan vi hantera professionellt omdöme i relation till evidens? Hur har dagens evidenskultur vuxit fram? Hur sammanflätas ekonomi med evidensbaserad medicin? Hur kan vi hantera idén om objektiv och opartisk kunskap i en verksamhet driven av människor? Vilka yrkesgruppers kunskap premieras i ett evidensbaserat paradigm? 

Vi vill härmed bjuda in till en områdesövergripande workshop om medicinsk evidens. Workshopen syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt samtal om medicinsk evidens över fakultetsgränserna. Bidrag kan gälla frågorna som vi skissat ovan, men andra frågor välkomnas!

Program

Nedladdningsbart program med inledning, deltagarlista och abstracts

 • 13:15-13:20 VÄLKOMNA Solveig Jülich och Francis Lee
   
 • 13:20-13:35 Elis Sandberg, THX och frågan om medicinsk evidens under 1950- och 60-talet i Sverige Maria Björk
   
 • 13:35-13:50 Experiences of Newly Trained Nurse Practitioners: who is questioning the competence? Eva Jangland (Presentation)
   
 • 13:50-14:05 Recentralizing healthcare through evidence-based guidelines – striving for national equity in Sweden Mio Fredriksson (Presentation)
   
 • 14:05-14:20 Att söka sanningen: Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Francis Lee (Presentation)
   
 • 14:20-14:35 RCT som praktik Claes-Fredrik Helgesson (Presentation)
   
 • 14:35-15:05 Fikapaus
   
 • 15:05-15:20 Poor inferential understanding of the meaning of "statistically significant results" among doctoral students and persons interested in statistics and epidemiology Per Lytsy
   
 • 15:20-15:35 Humanvetenskap i samhällets tjänst: exemplet evidensbaserad medicin Morten Sager
   
 • 15:35-15:50 Åter till frågan om normativitet och deskriptivitet: exemplet översikter av utbildningsvetenskap Ingemar Bohlin (Presentation)
   
 • 15:50-16:05 Vetenskap och beprövad erfarenhet as a threshold for safe and effective care: the case of pediatric care Jameson Garland
   
 • 16:10-16:45 Paneldiskussion & Frågor Ingemar Bohlin, Claes-Fredrik Helgesson och Morten Sager
   

Instruktioner för presentatörer

Varje presentation är allokerad 15 minuter. Vi ber er därför att hålla den korta tiden ni är tilldelad. Det kommer att finnas powerpointprojektor i rummet. För att underlätta smidiga byten ber vi er skicka din powerpoint till Francis Lee senast den 21 oktober.

Anmälan
 • Om du vill delta utan presentation anmäl dig till Morag Ramsey senast den 17 oktober
 • Vill du presentera på workshopen ber vi dig skicka ett kort abstract (på engelska eller svenska, max 300 ord) till Morag Ramsey senast den 23 september

Eftersom tiden är begränsad måste vi tyvärr begränsa antalet presentationer. Accepterade talare meddelas senast den 30 september.

Arrangörer

Workshopen arrangeras inom Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap med stöd av Historisk-filosofiska fakulteten och i samarbete med Museum Gustavianum.

Senast uppdaterad: 2023-03-16