Styrelse

Centrum för medicinsk humaniora leds av en styrelse med representanter från de involverade fakulteterna och vetenskapsområdena.

  • Ordförande: professor Sven Widmalm, representant för Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Ledamot: professor Peter Juslin, representant för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap
  • Ledamot: professor Matts Olovsson, representant för vetenskapsområdet medicin och farmaci
  • Ledamot: professor Anders Backlund, representant för vetenskapsområdet medicin och farmaci
  • Ledamot: docent Claudia Merli, representant för Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ledamot: sjukhuspräst Gudrun Rosén, Sjukhuskyrkan, Akademiska sjukhuset
    Läs kort intervju med Gudrun Rosén

Till sammanträdena kallas också föreståndare respektive koordinator för Centrum: docent Ylva Söderfeldt och Fil Dr Erika Sigvardsdotter.

Senast uppdaterad: 2023-03-12