CMHS har bytt namn till CMH

2021-12-27

Centrum för humaniora och samhällsvetenskap har blivit det mer lätthanterliga Centrum för medicinsk humaniora. Det är en namnändring som inte innebär någon ändring i vad Centrum är. Det samhällsvetenskapliga området är representerat i styrelsen och med medicinsk humaniora avses humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om det medicinska fältet (inklusive vård, biomedicin, farmaci, m.m.), det vill säga kunskap om medicinen såsom en kulturellt och samhälleligt situerad verksamhet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16