Utlysning av 5 doktorandprojekt i CMHs forskarskola

2021-12-17

Centrum för medicinsk humaniora utlyser samfinansiering av 5 tvärvetenskapliga doktorandprojekt som blir del i vår nya forskarskola in medicinsk humaniora. Vi välkomnar doktorandprojekt med hög relevans för fältet medicinsk humaniora där tvärvetenskaplighet är tydligt synlig i beskrivningen av arbetsprocessen så väl som i syftet. Kvalificerade sökanden är tvärvetenskapliga handledarkonstellationer med åtminstone två handledare där en är verksam vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och en annan vid vetenskapsområdet eller institutionen för medicin och farmaci. Tillsättning av doktorander för de fem utvalda projekten sker i ett senare skede.

Sista ansökningsdag är 1 mars, 2022.

Kontakt och information: Ylva Söderfeldt

Utlysning
Ansökningsformulär

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16