Ny forskarskola i medicinsk humaniora

2021-11-01

Vi har glädjen att meddela att CMHS kommer att starta en forskarskola i medicinsk humaniora. Satsningen finansieras med hjälp av rektors strategiska medel, med antagning av doktorander under 2022. Forskarskolan kommer att ha fem doktorander från vetenskapsområdena HumSam och MedFarm, vilkas tjänster samfinansieras av CMHS. Medlen kommer att utlysas innan årsskiftet 21/22, och kan sökas av tvärvetenskapliga handledarkonstellationer vid Uppsala Universitet där en handledare är verksam vid vardera vetenskapsområde.

För att ge förhandsinformation och möjligheter att hitta samarbetspartners bjuder CMHS in till en träff med mingel den 1 december kl. 13-15 i Engelska parken, sal 22-0031 (bottenplan invid Humanistiska teatern). Lättare förtäring bjuds. Vi hälsar alla varmt välkomna och ber om anmälan via nedanstående formulär senast den 23/11. Se även kalendariet.

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/32750

Sprid gärna denna inbjudan till kolleger!

Kontakt och mer information:

Ylva Söderfeldt, föreståndare CMHS: ylva.soderfeldt@idehist.uu.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16