Seedmoney-bidrag till tvärvetenskapliga samarbeten inom medicinsk humaniora

2021-10-10

Under våren utlyste CMHS Seedmoney-bidrag för att tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom området medicinsk humaniora. Nio ansökningar kom in, och två av dessa har nu beviljats bidrag om upp till 350 000 SEK för att utveckla sina samarbeten och projekt. De beviljade bidragen är:

I spänningsfältet mellan primärvård och sjukhusvård – finns det förutsättningar att implementera den nya primärvårdsreformen? (Ulrika Winblad)

Att välja sin förlossning. Hur medicinska och kulturella diskurser om vaginala förlossningar och kejsarsnitt formar gravidas kunskap om och planer för förlossningssituationen (Renita Sörensdotter)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16