Centrum utlyser forskningsansökningsbidrag. Sista dag för ansökan 15 april.

2021-01-26

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap utlyser härmed minst två bidrag om maximalt 350 000 kronor vardera för att främja tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom området medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Bidrag kan sökas för samarbeten mellan forskare inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och forskare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och ska leda till högkvalitativa och nyskapande forskningsansökningar under år 2022. Bidraget kan exempelvis användas till kostnader förbundna med ansökningsarbete såsom löner, möten, resor, språkgranskningstjänster mm.

Sista ansökningsdag är 15 april 2021. Kontaktperson är Ylva Söderfeldt.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16