Tvärvetenskaplig forskning om ångest får finansiering

2020-12-06

Ångest är en komponent i många psykiatriska sjukdomsdiagnoser, bidrar till stort individuellt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. Men ångest kan också vara en del i religiöst och existentiellt sökande, och har specifika historiska och kulturella uttryck. Genom finansieringen från CIRCUS möjliggörs för nätverket Ångest – ett tvärvetenskapligt forskarnätverk att utveckla dialog, möten och nya tvärvetenskapliga samarbetsformer för att öka vår förståelse för fenomenet och bidra till nya insikter.  

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16