Gästprofessor Mariacarla Gadebusch Bondio till Uppsala

2020-02-19

Under mars 2020 kommer Prof. Dr. Mariacarla Gadebusch Bondio, från Institute for Medical Humanities vid universitetssjukhuset i Bonn, för en första vistelse vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Gadebusch Bondio är ledande inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i Tyskland, och kommer att vistas i Uppsala periodvis under 2020 och 2021. Gästvistelsen finansieras av Riksbankens Jubilieumsfond och Alexander von Humboldt-stiftelsens Humboldtstipendier. Den 26 mars presenterar hon sin forskning på högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16