Publishing interdisciplinary research: Doktorandkurs om tvärvetenskaplig publicering

2023-11-16

Under våren 2024 organiserar Centrum för medicinsk humaniora en doktorandkurs med titeln ”Publishing interdisciplinary research”. Kursen är på 3 hp och riktar sig till doktorander inom biomedicin, hälsa, humaniora och samhällsvetenskap, som arbetar med tvärvetenskapliga forskningsprojekt, och som vill nå synlighet för sin forskning bortom sin egen disciplin. Fokus ligger på de specifika utmaningarna att synliggöra och nå ut med tvärvetenskaplig forskning. Kursen behandlar det akademiska publiceringssystemet, hur publikationstraditioner varierar mellan vetenskapsområden och discipliner, samt vilka implikationer detta har för informationssök- och publiceringsstrategi i tvärvetenskaplig forskning. 

Schemalagd tid för kursen är tre heldagar (Preliminärt 15 mars, 22 mars samt 26 april). 

Kursplan återfinns här. För mer information och anmälan, kontakta erika.sigvardsdotter@idehist.uu.se

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16