De fem utvalda projekten till vår forskarskola i medicinsk humaniora

2022-06-24

I december 2021 utlyste vi medfinansiering för fem doktorandprojekt med en tydlig tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande prägel som blir del i CMHs forskarskola med start i januari 2023. De inkomna projektbeskrivningarna har under vårterminen genomgått advisory boards bedömning och CMHs styrelses slutgiltiga beslut om vilka projekt som ska antas. Det gemensamma omdömet var att projektbeskrivningarna höll hög vetenskaplig kvalitet och relevans.

De antagna projekten är (i alfabetisk ordning utifrån huvudsökandes efternamn):

  • Between law and clinical practice: Medical expertise and the unwanted consequences of female genital cutting legislation and politics

Huvudsökande: Birgitta Essén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (MedFarm) Medsökande: Jameson Garland, Juridiska institutionen; Sara Johnsdotter, Institutionen för socialt arbete och medicinsk antropologi MAU; Richard Shweder, Comparative Human Development, University of Chicago

Sök tjänsten här!

  • The Multifaceted Life of Digital Health Records: Between Official Documentation, Personal Information and Cultural Objects

Huvudsökande: Isto Huvila, Institutionen för ABM (HumSam)
Medsökande: Maria Hägglund, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag 7 oktober. 

  • Ethical dilemmas and ethical competence when providing dietary advice – Evaluation of an educational intervention

Huvudsökande: Anna T. Höglund, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (MedFarm)
Medsökande: Elin Lövestam, Institutionen för kostvetenskap
 

  • Laboratories of the future? Complex buildings, flexible organizations and the research and education of life sciences

Huvudsökande: Daniel Normark, Institutionen för ekonomisk historia (HumSam)
Medsökande: Pontus Aspenström, Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 

  • The cells of the immune system: soldiers, carpenters or housekeepers? How to ask the right questions in the era of big data.­

Huvudsökande: Mia Phillipson, Institutionen för medicinsk cellbiologi (MedFarm)
Medsökande: Ylva Söderfeldt, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag 28 september. 

Vi välkomnar de ingående forskarna tillika blivande handledarna att bilda forskarskola med oss med start i januari 2023 och ser nu med entusiasm fram emot tillsättningen av doktorander till dessa fem projekt.

Utlysningar av tjänsterna kommer att publiceras i Varbi av respektive institution vid olika tidpunkter under sommaren. Vi kommer löpande att publicera länkar till utlysningarna i den här texten och på vår Facebook-sida. Länkarna kommer att publiceras snabbare på Facebook-sidan.

Vi på CMH önskar er en skön sommar!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16