Seminarieserien ändrar form

2022-03-31

Sedan oktober 2020 har CMH drivit seminarieserien MEDHUM-seminariet där en gäst från med-farmområdet och en gäst från hum-sam bjudits in för att presentera forskning på ett gemensamt tema. Seminarierna har hållit på plats i Engelska parken men sedan pandemins intåg online. Idén om ett gemensamt nationellt seminarium i medicinsk humaniora har dock spirat inom det nationella nätverket av forskare inom medicinsk humaniora och jag är glad att introducera det nya nationella MH-seminariet för er. Seminarierna arrangeras online och är öppna för alla som anmäler intresse att delta. De olika MS-miljöerna turas om att vara värdar för seminariet och först ut är Nätverket för medicinsk humaniora vid Umeå universitet. 7 april kl. 15.15 håller de seminariet:

"Investigating disabilities and ageing in past, present and future societies" with Dr. Josefine Wälivaara and Professor Lotta Vikström, 7 April, 15.15-16.45

Investigating Disabilities and Ageing in Past, Present and Future Societies

Recent statistics show that about 65 million people (10%) of the European population have disabilities. But they are frequently marginalized in both society and research, and there is dearth knowledge about how disabilities are lived across time. In this presentation Lotta Vikström (Professor of history, Umeå University) presents some findings and upcoming research from her current and previous research projects focusing on the life courses of people with disabilities from the 19th century until today in Swedish society. Josefine Wälivaara (Ph.D. drama-theatre-film, Umeå University) presents some of her research within Vikström’s project focusing specifically on depictions of disabilities in science fiction narratives to investigate normative notions of disability and ability in imaginations of the future. 

Links to the two research projects: 

DISTIME Website 

DISLIFE Website

Väcker detta ditt intresse? Vi hoppas det. Om du önskar delta, skicka ett mail till mig på elinor.hallen@idehist.uu.se så distribuerar jag Zoom-länken.

MH-seminariet kommer att ha en lugn start under vårterminen men planeras hållas en gång i månaden under terminstid från och med höstterminen 2022. Vid sidan om HS-seminariet kommer vi på CMH att arrangera lokala events riktade till en bredare akademisk publik och allmänhet på plats här i Uppsala ett par gånger per termin.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-16