Premiär för Medhum-seminariet: Evidence-based Medicine

  • Datum: –15.00
  • Plats: – Rausingrummet och Zoom
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Seminarium

Medhum-seminariet

Nu startar Medhum-seminariet – en ny seminarieserie i regi av Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Premiärseminarium: "Evidence-based Medicine: new perspectives from medical humanities and social sciences"
 

Sara Riggare, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University: “Evidence-Based Medicine and Personal Science - Two complementary approaches?”

Mariacarla Gadebusch Bondio, Institute for Medical Humanities, Bonn University: “Negotiating Evidence. From the critique of evidence based medicine (EBM) to ‘real world evidence’”


Föranmälan sker till Maria Björkman, maria.bjorkman@idehist.uu.se