Illustrationer

Illustrationerna på denna webbplats är hämtade från Camillo Golgi, Sulla fina anatomia delgi organi centrali del sistema nervoso, Studi. Reggio-Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1885, och är publicerade av Hagströmerbiblioteket.

Klicka på bilden för originalbild i Hagströmerbiblioteket

Klicka på bilden för originalbild i Hagströmerbiblioteket