Projektbeskrivning

Studien syftar till att utforska vad det innebär att ångra föräldraskapet. Genom att granska vad som skrivs i nätforum och intervjua föräldrar som ångrar att de fått barn ämnar studien utforska hur föräldraskapsånger uppstår, upplevs, hanteras och bemöts, och vilka konsekvenser ångern får för individen. Föräldraskapsånger är ett outforskat ämne i nordisk kontext. Tidigare forskning har studerat ånger i länder som på flera sätt skiljer sig från den svenska kontexten vad gäller sociala normer men också familjepolitik och välfärd. Den aktuella studien bidrar med ett tvärvetenskapligt perspektiv på föräldraskapsånger, och sammanför medicinska, psykologiska, filosofiska, genusvetenskapliga och idéhistoriska perspektiv.

Om projektet

Tidsperiod

2021–2022

Finansiering

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Forskare
Senast uppdaterad: 2022-12-16