Forskning

Forskning med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bedrivs såväl vid Centrum för medicinsk humaniora som vid andra institutioner på Uppsala universitetet, se lista nedan. CMH arbetar också aktivt med att bygga ett nätverk av forskare inom olika discipliner och vetenskapsområden med intressen inom fältet medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsprojekt vid Centrum för medicinsk humaniora

Forskningsprojekt med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Senast uppdaterad: 2022-04-13