Styrelse

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap leds av en styrelse med representanter från de involverade fakulteterna och vetenskapsområdena.

  • Ordförande: professor Solveig Jülich, representant för Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Ledamot: docent Paula Blomqvist, representant för Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Ledamot: professor Matts Olovsson, representant för vetenskapsområdet medicin och farmaci
  • Ledamot: professor Ingrid Nylander, representant för vetenskapsområdet medicin och farmaci
  • Ledamot: professor Mats Utas, representant för Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ledamot: sjukhuspräst Gudrun Rosén, Sjukhuskyrkan, Akademiska sjukhuset

Till sammanträdena kallas också föreståndare, respektive koordinator, för Centrum: docent Ylva Söderfeldt och FD Maria Björkman.