Styrelse

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap leds av en styrelse med representanter från de involverade fakulteterna och vetenskapsområdena.

Till sammanträdena kallas också föreståndare, respektive koordinator, för Centrum: docent Ylva Söderfeldt och FD Erika Sigvardsdotter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02