Forskarnätverk

Samarbetet inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är öppet för alla anställda inom Uppsala universitet. Är du intresserad av att vara med, kontakta koordinator Maria Björkman.

Forskare

Forsknings- och undervisningsintressen

Anders Backlund
Professor i farmakognosi

Farmakognosi, historiska och traditionella läkemedel, systematisk botanik, evolutionsbiologi och dess idéhistoria, Linné, hans arbete och betydelse

Maria Björkman
FD, medicinhistoriker, koordinator vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Eugenik, rasbiologi, genetisk vägledning, Neurosedyn (thalidomide), prostatamedicin, risk, screening, biopolitik, utveckling av medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Hannah Bradby
Professor i sociologi

Josefin Bäckström
Universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap

Medicinhistoria (särskilt antiken), psykiatrins historia, hälso- och sjukvårdsprofessionernas historia (särskilt sjuksköterskeprofessionen), sociologiska aspekter av utbildningsval

Annelie Drakman
FD, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kroppens historia, 1800-talets medicinhistoria, åderlåtning, miasma, medicinsk praktik

Lise Eriksson
Docent i religionssociologi, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa, assisterad befruktning, surrogatmoderskap, familje- och släktskapsstudier, migration, religion och sociala normer

Birgitta Essén
Professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård

Sexuell och reproduktiv hälsa, migration

Isto Huvila
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Hälsoinformationsbeteende, patientjournaler, e-hälsa

Anne Ingvarsson
Fil. dr, 1:e antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar

Bioarkeologi, egeisk förhistoria, medicinhistoria, mänskliga kvarlevor, repatrieringsfrågor

Eva Jangland
Docent i omvårdnad, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Personcentrerad vård, Fundamentals of Care, patientdelaktighet, kompetens och professionsutveckling

Britt-Inger Johanson
Professor vid Konstvetenskapliga institutionen

Sanatorier

Solveig Jülich
Professor i idé- och lärdomshistoria

Medicinens och biomedicinens historia, historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning, historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Anna-Malin Karlsson
Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Diskurs- och interaktionsanalys; multimodalitet, språk- och kunskapsutveckling, hälsokommunikation

Francis Lee
Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Medicinsk och biomedicinsk sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, värderingsstudier, kunskaps-produktion och nya teknologier inom biomedicin och medicin

Hedvig Mårdh
Forskare vid Konst-vetenskapliga institutionen

Kulturarv, museum, mental health geography, offentlig konst, konstnärlig iscensättning

Ingrid Nylander
Professor i farmaceutisk farmakologi

Matts Olovsson
Professor/specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Kvinnohälsa. Hur ser de processer ut som avgör synen på kvinnosjukdomar? Relationen mellan läkare och patient.

Torsten Pettersson
Professor i litteraturvetenskap

Biblioterapi: läsning för bättre psykisk hälsa, läsarreaktioner på våld i skönlitterära texter

Cecilia Rodéhn
Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Kulturarv, museum, mental health geography, genus, funktionalitet

Sigrid Schottenius Cullhed
Docent i litteraturvetenskap

Psykotraumatologi, litterärt berättande, medicinsk narratologi

Stefan Sjöström
Professor vid Centrum för socialt arbete (CESAR)

Psykiatri, tvångsvård, professionellas kommunikation

Sabine Sten
Professor i osteoarkeologi

Ansvar för osteologiutbildningen som ges på Campus Gotland. Jag håller bland annat i en kurs i Paleopatologi där studenterna lär sig att tolka sjukliga förändringar och trauma i arkeologiska skelettmaterial i Osteologiska laboratoriet. Forskningsprojekt; Hälsa i arkeologiska skelettmaterial och Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu.

Jenny Stern
Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Hälsofrämjande vårdmöten, sexuell och reproduktiv hälsa, graviditetsplanering, preventivmedelsrådgivning

Joakim Svartheden
Pedagogisk utvecklare vid läkarprogrammet

Yrkeskunnande och den praktiska kunskapens teori, pedagogiskt ledarskap, det mänskliga mötet, etik och samhällsfilosofi

Catharina Svensson
Professor i molekylär virologi

Ylva Söderfeldt
Filosofie doktor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Disability history, patientorganisationer, relationen läkare-patient, expert- och lekmannakunskap inom medicin.

Helena Tinnerholm Ljungberg
Postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Historiska perspektiv på relationen mellan medicin, etik och politik, politisk reglering av reproduktion och familj, feministisk teori

Martin Tondel
Docent i arbets- och miljömedicin

Miljökänslighet, Tjernobyl, medicinsk antropologi, etik, riskkommunikation

Petra Werner-Kjellberg
FD i estetik, musikterapeut

Möten mellan musik och medicin samt lärande och estetik

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria

Rasbiologins historia, biokemins historia, läkemedelsindustrins historia, psykiatrins historia

Anna Williams
Professor i litteraturvetenskap

Moderskapsstudier, vårdrelaterade berättelser, litteratur och genus