Artist-in-residence

Centrum för medicinsk humaniora

Centrum för medicinsk humaniora inleder artist-in-residence-program

Under hösten 2023 inleder Centrum för medicinsk humaniora en artist-in-residence-verksamhet. Satsningen är ett försök att främja konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen med verksamheten är att undersöka och utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora.

Medicinsk humaniora som forskningsfält är ett mångvetenskapligt fält där frågor relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Det omfattar bland annat studier av individens erfarenheter av sjukdom och hälsa, utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga perspektiv på hälso- och sjukvård. Vi samarbetar tvärvetenskapligt och rör oss mellan de olika kunskapstraditioner som präglar dessa skilda vetenskapliga områden.

Inom ramen för vårt nya artist-in-residence-program utlyser vi nu en tjänst om fyra månader med 50% anställning under hösten 2023. Uppdraget består i första hand av att ta fram ett eget verk som är tematiskt relevant för fältet medicinsk humaniora. Det kan vara ett redan påbörjat verk eller ett nytt projekt. Verket kommer att presenteras publikt inom ramen för CMHs verksamhet. Vid sidan av arbetet med verket ska konstnären även i samarbete med CMH utveckla och genomföra en workshop för forskare och/eller studenter rörande de frågor och den kunskap som genereras i den konstnärliga praktiken, och hur den kan komplettera de akademiska kunskapstraditionerna. Under residensperioden förväntas konstnären vara aktiv i forskarmiljön som finns kring CMH.

Residenset är öppet för alla konstformer. Ansökan är öppen till och med den 25 april.

Läs mer om tjänsten och ansök HÄR!

Last modified: 2023-03-16