Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Rausingrummet, 6-3025, English Park Campus
  • Lecturer: Arvid Lundberg
  • Website
  • Organiser: Higher Education and Research as Objects of Study (HERO) and Democracy and Higher Education
  • Contact person: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO seminar

See Swedish event for more information.