CANCELLETD! Mats Hyvönen: "Vad tillför lärplatformar till den högre utbidlningen?"

  • Date: –15:00
  • Location: 4-0019, English Park Campus
  • Website
  • Organiser: Higher Education and Research as Objects of Study (HERO)
  • Contact person: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO seminar

The seminar is cancelled!

See Swedish event for more information.