Agneta Helmius: PhD Dissertation Defence

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Ihresalen
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Maja Bondestam
  • Disputation

Agneta Helmius, Mode och hushåll: Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska små- och veckoskrifter.

Opponent: Cecilia Rosengren, Docent in History of Science and Ideas, University of Gothenburg.