Workshop: An Intellectual History of the Ecological Crisis

  • Date:
  • Location: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Lecturer: Ann-Kristin Bergquist (Umeå University), Hjalmar Falk (Göteborg University), Anna Friberg (Linköping University), Stefan Helgesson (Stockholm University), Julia Nordblad (Uppsala University), Niklas Olsen (Copenhagen University) & Ida Simonsson (University College Stockholm)
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Julia Nordblad
  • Workshop

AN INTELLECTUAL HISTORY OF THE ECOLOGICAL CRISIS

 

Description (in Swedish): Den pågående ekologiska krisen ställer det förflutna i nytt ljus. Hur hamnade vi i en situation där förstörelsen av livsuppehållande globala system tycks både snart förestående och omöjlig att stoppa? Vilka tanketraditioner, begrepp och blinda fläckar har lett fram till vårt ekologiska predikament? Vilka alternativ har funnits men marginaliserats? Vilka tankesätt, institutioner, estetiska uttryck och temporaliteter präglar vår ekologiska samtid? Och vilka kan hjälpa oss att förstå och tänka bortom den?

 

WORKSHOP PROGRAMME

 

Ann-Kristin Bergquist, Umeå University

"Business In(Action): The International Chamber of Commerce and Responses to Climate Change 1970s to the early 1990s" (with Thomas David, Lausanne University)

 

Hjalmar Falk, Gothenburg University

"Securing space over time: towards an environmental-historical perspective on the idea of the state and the geopolitical turn"

 

Anna Friberg, Linköping University

"Motivating Action in the Postapocalypse: Time, Temporality, and Action in Climate Activism"

 

Stefan Helgesson, Stockholm University

"Framtidens språk: om mänskliga tidshorisonter på en främmande planet" (in Swedish)

 

Julia Nordblad, Uppsala University

"Towards a Political Understanding of Planetary Habitability: The 1986 National Forum on Biodiversity"

 

Niklas Olsen, Copenhagen University

"Prometheanism Rebooted: Bjørn Lomborg and the Turn to Climate Economics and Public R&D as Solutions to Climate Change"

 

Ida Simonsson, University College Stockholm

"The problem of value and the idea of valuating nature"