Carl-Filip Smedberg: Final PhD Seminar

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Rausingrummet
  • Organiser: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Contact person: Solveig Jülich
  • Seminarium

Final PhD seminar for Carl-Filip Smedberg, Uppsala University. Preliminary title of dissertation: Klassriket: Taxonomiskt liv under svenskt 1900-tal.Discussant is Urban Lundberg Stockholm University.

Language: Swedish