Hundens roll för hälsa och välbefinnande

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom (contact Maria Björkman for registration and link)
  • Website
  • Organiser: Centre for Medical Humanities and Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Maria Björkman
  • Seminarium

The MedHum Seminar

See Swedish event for presentation