Annelie Drakman – PhD Dissertation Defence

  • Date:
  • Location: Room X
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Disputation

Annelie Drakman, Uppsala University, defends her PhD dissertation När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

Abstract, full text and more information in DiVA

Annelie Drakman – PhD Dissertation Defence