Workshop – Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken

  • Date:
  • Location: See workshop homepage
  • Website
  • Organiser: Forum for Medical Humanities
  • Contact person: Anna Tunlid
  • Seminarium
Workshop – Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken